Прием
ПК-4 клас

ПРИЕМ ПК - 4. КЛАС

Нашите висококвалифицирани учители стимулират любопитството на учениците, подкрепят ги в мечтите им и ги мотивират да ги преследват. В среда на разбирателство възпитаваме децата на дисциплина, отговорност и уважение и ежедневно им демонстрираме силата на работата в екип, колко важни са добрите обноски, старанието и любовта към Родината

Какво предлагаме?

 • Проектно-базирано обучение, което развива самостоятелност в учениците.
 • Работа в малки групи, идентифициране на нуждите и индивидуалната подкрепа.
 • Развиване на емоционалната интелигентност.
 • Екип от учител, помощник-учител и учители по различни предмети, които поставят ученика в центъра на учебния процес.
 • Адаптация в училищна среда.

Обучителна програма

 • Целодневно обучение – от 8:30 до 16:30 ч.
 • Интензивно изучаване на английски или немски език.
 • Използване на технологии в преподаването като Lego for Education и ресурси на Гугъл.
 • Активни занимания по спорт – плуване, тенис, футбол, танци.
 • Разнообразна клубна дейност

ПРИЕМ

 • Опознователна среща на родители с ръководството
 • Попълване на заявление за диагностика на уменията
 • Детето прекарва 2 дни в училище
 • Световноизвестен стандартизиран тест DESK 3-6 R за ранна училищна готовност (важи за прием в ПК -1. клас)
 • Среща с логопед (важи за прием в ПК -1. клас)

* При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧОУ “Цар Симеон Велики”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна информация относно приобщаването на детето.

Още полезна информация:

Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас

Свържете се с нас за среща на тел. 02 9977454, +359 879 216 099 или на имейл office@tzarsimeon.bg

* Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление

Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да изтеглите от ТУК.

Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.