Изучаваме активно природни науки,
предприемачество и дигитални науки

Проектно- и проблемно-базирано обучение

Училището е лидер и модел за качествено образование в България!

Ние подготвяме новатори, учени и предприемачи! Изграждаме млади хора с мисия да работят за обществото ни и за България.

Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения вместо заучаване на информацията наизуст

Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите

Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на даден казус

Новини
Медии

ЧОУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Горе
BulgarianEnglish