Изучаваме активно природни науки,
предприемачество и дигитални науки

PROJECT/PROBLEM BASED LEARNING

Училището е лидер и модел за образованието в България;
подготвя новатори, учени и предприемачи; изгражда млади хора с мисия да работят за обществото ни и за България.

Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения вместо заучаване на информацията наизуст

Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите

Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на даден казус

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Добре дошли в сайта на частно училище „Цар Симеон Велики“ София

Училището ни приветства всички родители, чиято грижа и отговорност към бъдещето на децата им е фокусирана основно в посока подсигуряване на доброто им образование. Няма по-добра инвестиция в бъдещето на едно дете от тази, която му гарантира знания, полезен опит и предприемачески дух. Нашата цел е не просто да дадем знания, а да формираме отговорни, успешни и проспериращи хора, от каквито страната ни се нуждае.

Позитивна творческа среда – ключово условие за изграждането на достойни личности

Средата е вероятно главната причина все повече родители да потърсят частно училище, в което да запишат своите деца. Тя оказва огромно въздействие върху емоционалното и физическо състояние на учениците. Когато престоят им в класните стаи буди у тях приятни емоции, учебният процес протича с лекота, а съответно и усвояването на знанията.

Създадохме нашето учебно заведение като алтернатива на всички държавни и частни училища в София. Изборът на локацията – село Иваняне, в никакъв случай не беше случаен. За екипа ни беше изключително важно нашите ученици да се учат сред чиста и невероятно красива природа, без в същото време да губят връзката с големия град. Районът, в който се намира училището ни е с добре разработена инфраструктура и редовен транспорт.

Дейността на училището ни не се изчерпва единствено с преподаване на спуснатия от Министерство на образованието материал. Една от целите ни е да помогнем на своите възпитаници да изградят силна връзка със заобикалящата ги природа, така че грижата за околната среда – сега и в бъдеще, да бъде естествено възникнала потребност, а не просто досадно задължение.

Репутацията ни на елитно частно училище в София се дължи не на последно място на гледките, които училищната ни база предлага. Учениците ни се учат в сърцето на Балканския масив, а пред погледа им в цялата си прелест се изправят Витоша и Люлин планина. Чистият въздух и красивите гледки зареждат децата с енергия, която е изключително нужна на учебния процес.

И отново, за разлика от държавните и болшинството частни училища в страната ни, нашата училищна сграда е светла, уютна и приветлива. Класните стаи са просторни, обзаведени с вкус и внимание към детайла. Имаме една от най-модерните технически бази в страната, както и специализирани кабинети по природни науки и изобразително изкуство, библиотека и стаи за отдих и творчески занимания.

Развиваме аналитично мислене и креативност

Нашето ЧСУ е възприело съвсем различен от класическия подход при преподаване на учебния материал. Подбрали сме едни от най-добрите преподаватели, които познават и прилагат в практиката си нови и много по-ефективни преподавателски методи, изключващи напълно механичното наизустяване на материала.

Обучението при нас е донякъде сходно, но и доста различно от наложилото се като стереотип за частни гимназии София. В учебната ни програма преобладават изкуствата и културата, историята, дисциплините, свързани с финанси, модерните технологии и предприемачеството. Предвид високия професионализъм на учителите и малкият брой учащи се в една класна стая, индивидуалното внимание към всяко дете е нещо напълно възможно.

В създаденото от нас частно основно училище ученикът е в центъра на учебния процес. За нас всяко дете носи в себе си скрити заложби, които нашите учители имат капацитета да открият и извадят на повърхността. Откриваме кои са интересите на всеки от нашите възпитаници и му позволяваме да се развива в съответната посока. Подхождайки индивидуално, можем да открием и слабите места, изискващи допълнителна работа.

Забелязваме емоционалната интелигентност на всеки наш възпитаник и чрез персоналния подход на преподаване, работим в посока надграждане. Ако вие просто усещате, че детето ви е специално, то ние имаме инструментите, с които да го регистрираме и докажем с неоспорими факти – резултатите, постигани на тестови проверки и в извънкласните занимания.

От всички частни училища в София излизат хора с великолепно образование. От нашето учебно заведение обаче излизат бъдещи учени, творци, еколози, финансисти, предприемачи и спортисти. Множеството ни извънкласни занимания включват изучаване на музикален инструмент и пеене, приложни изкуства, театрална дейност, отборни и индивидуални спортове и др.

Учителският ни екип е фокусиран далеч извън пределите на обикновената грамотност. С внимание, търпение и позитивна настройка, те създават социално и икономически грамотни индивиди. Нашите възпитаници се отличават по твърдата си гражданска позиция. Те са отговорни към околната среда, към по-слабите и различните.

В процес на учебните и извънкласните занимания, винаги стимулираме аналитичното мислене. Учениците ни са способни да анализират множество сложни ситуации и да предложат адекватно решение. Благодарение на това придобито в училището ни умение, на по-късен етап те ще могат да решават успешно сложни проблеми. Тоест, ще извоюват с лекота позиция на безапелационен лидер.

Традиции и иновации, вплетени в едно

Екипът ни държи изключително много на традициите. Вероятно останалите частни гимназии в София също. Нашият патрон обаче ни дава правото и привилегията да се стремим към възраждане на Златния век, оставил ярка следа в историята на българската държава. Учениците ни се запознават с традиционните български обичаи и народни танци, и ги обикват искрено, защото са вплетени в генетичния им код.

По никакъв начин обаче не сме обърнали гръб и на модерните технологии. В Частно средно училище Цар Симеон Велики се изучават природни науки и роботика (STEM), а също и дисциплини, базирани на Информационните технологии – училище в облака, виртуална реалност и др. Кабинетите ни са оборудвани с последно поколение високотехнологични учебни помагала и апаратура, така че учебният процес да се превърне в любимо хоби, а не в задължително учене.

Традиционните за държавата и народа ни ценности са също комплексно обвързани с учебната ни програма. По всички възможни начини възпитаваме своите ученици в дух на патриотизъм, трудолюбие, предприемчивост и уважение, включително към тези, чиято концепция по даден въпрос е абсолютно различна. Търсейки добро частно училище в София, вие със сигурност искате да видите такива качества у своето дете.

Изучаването на древни и модерни изкуства в нашата частна гимназия в близост до София по никакъв начин не противоречи на модерните възгледи на учениците. Чрез тези предмети и извънкласни програми, стимулираме тяхната креативност и мислене „Outside the Box”. Младите се приучават да откриват решения на различни проблеми, дори когато привидно решение няма. Изкуството ги отдалечава от дребните ежби. Нещо повече – научава ги как да потушават конфликти.

Родителите – наши доверени партньори

Връзката учител-родител е в основата на дейността ни. В нашата частна гимназия родителят не е просто косвено свързан с образованието на своето дете. Той е пряко ангажиран с голяма част от извънкласните ни занимания. Организираме множество празнични и ваканционни събития, на които учениците се забавляват заедно със своите родители. Това често е времето, което едно семейство е прекарало заедно пълноценно.

Родителската връзка с детето не може да бъде заменена от квалифицираните ни учители, ето защо разчитаме на родителя да ни посочи индивидуалните нужди на своето дете. Родителите са не просто инвеститори, подпомагащи финансово благородната ни дейност, а партньори, участващи пряко в изграждането на една елитна учебна институция, каквато е ЧСУ Симеон Велики.

Записвайки своя наследник в нашето Частно начално училище, родителят знае, че за него са осигурени великолепни грижи. Детето ви ще бъде консултирано от водещи специалисти – психолози, логопеди и ресурсни педагози, чиято мисия и професионално задължение е да подпомогнат личностното развитие на подрастващите.

Частно училище Иваняне организира новаторска програма, наречена „Академия за родители”. В нея родителят се запознава с реалните потребности на детето си, поглеждайки престоя му в учебната среда от съвсем различен ъгъл. На семинара се обсъждат важни въпроси, целящи да запознаят майките и татковците с това как семейната среда формира емоционално и интелектуално децата. Обсъжда се и връзката родител-учител, която е винаги в подкрепа на малкия човек.

Категоричен лидер и модел за образованието в България

Намиращото се в Иваняне Частно училище Симеон Велики е категоричен лидер и модел за подражание за останалите частни училища в София. Дейността ни е пряко обвързана с програмата „Еразъм+” на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Търсейки добри частни училища в София след 7-ми клас, много родители избират нашето заведение, заради профилираните дисциплини, осигуряващи на любимите им същества един много добър старт в живота. Някои ни избират заради активното изучаване на природни и дигитални науки и предприемачество, докато други са спечелени от великолепната ни учебна база.

Насочването към елитни частни училища след 7-ми клас показва и разочарование от държавната образователна система. Началното образование, получено в държавна образователна институция често показва множество пропуски както в познанията, така и във възпитанието и модела на поведение на учащите се. Тук при нас, децата ви ще учат и развиват своите таланти в максимално защитена и невероятно позитивна среда.

Класовете ни са разделени на малки групи – от 7 до 12 ученика, така че да не липсва персонално внимание към всеки от тях. Обучението протича с практическо прилагане на вече усвоения теоретичен материал. Практическите занимания се провеждат с помощта на модерно високотехнологично оборудване в специализирани кабинети.

Ние сме водещо частно основно училище в София, без алтернатива по отношение изграждането на полезни и важни за развитието на децата навици. Възпитаниците ни имат на разположение модерен спортен комплекс, включващ собствен плувен басейн и тенис корт. Спортните дейности са важна част от нашата програма за овладяване на стреса у подрастващите.

На разположение на учащите се е и собствена кухня, в която непосредствено преди консумация се приготвя вкусна и здравословна храна. В комбинация с осигурената физическа активност, екипът ни се грижи за здравето на учениците, ограничавайки същевременно нуждата от прием на висококалорична и непълноценна храна. Ние ще се погрижим за детето ви точно така, както бихте го направили вие.

✅ С какво вашето училище е по-добро от държавните учебни институции❓

ЧСУ „Цар Симеон Велики” е частно учебно заведение от изцяло нов тип. От самото му създаване, нашият екип се стреми да покаже, че образователната институция може не просто да дава знания, а да създава достойни, мислещи и отговорни хора. Ние сме иновативно училище, чиято мисия е да изгражда личности, които ще бъдат полезни на обществото ни и на България.

✅ По-различна ли е учебната програма в ЧСУ „Цар Симеон Велики” – следвате ли програмата на МОН❓

Нашето училище осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета. Изучаваният материал отговаря на залегналия в програмата на Министерство на образованието и науката, но начинът, по който се изучава е коренно различен от стандартния. Педагозите ни поднасят уроците по начин, изискващ анализ и разбиране на материята, а не наизустяване на една сухо поднесена информация.

✅ Профилирано ли е обучението при вас❓

В училището ни се изучават активно природни науки, предприемачество и дигитални технологии, така че – да. Ние предлагаме профилирано обучение, насочено към модерните технологии и бизнес инициативата. Учениците ни напускат училището с много добра подготовка за едно успешно кариерно и академично развитие.
Виж още
Горе
BulgarianEnglish