Изучаваме активно природни науки,
предприемачество и дигитални науки

PROJECT/PROBLEM BASED LEARNING

Училището е лидер и модел за образованието в България;
подготвя новатори, учени и предприемачи; изгражда млади хора с мисия да работят за обществото ни и за България.

Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения вместо заучаване на информацията наизуст

Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите

Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на даден казус

Новини

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Горе
BulgarianEnglish