ГИМНАЗИЯ

За да придобиете представа какво да очаквате от процедурите по прием, разгледайте следните указания: 

– Подготовка за прием за 8 – 11 клас.

Иновативната учебна методология в Частна гимназия по природни науки и предприемачество „Асен Йорданов“ включва проблемно и проектно-базираното обучение. Учениците от 8-ми до 12-ти клас учат и работят по проектите си в малки групи (от 7 до 12 ученици), като на фокус е изграждането на практически знания. 

Предимствата на методологията са:

 

  • Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст.
  • Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите.
  • Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси.
  • Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) и STEM области (Science, Technology, Engineering and Math). Това допринася за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката, област, в която се очаква до 2030 г. висок процент на свободни работни места, свързан с липсата на подготвени кадри.

ПРОФИЛИ

Профилите в ЧГПНП “Асен Йорданов” дават възможност на учениците за ранно академично ориентиране спрямо индивидуалните качества, компетенции и желание за развитие и специализиране в съответна сфера. Обучението в тях е по авторски програми – природни науки и предприемачество с английски език, консултирани и съгласувани с универститетски преподаватели и докторанти от ПУ, СУ и УНСС. Моделът на обучение е “1:1” за 8-и и 9-и клас. В програмата на гимназиалното обучение е заложена и подготовка за прием в специалностите медицина, фармация и биология. ЧГПНП “Асен Йорданов” предлага и възможност на учениците да продължат своето висше образование в УНСС.

ЧГПНП “Асен Йорданов” предлага два профила за учениците в 8-и клас:

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ПРИРОДНИ НАУКИ

В учебната програма и на двата профила е заложено изучаването на обектно-ориентирано програмиране, основи на маркетинга, основи на дизайна, обектно-базирано програмиране, разработка на софтуер, роботика, апликации.

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

Езиковата подготовка на учениците от ЧГПНП “Асен Йорданов” е интегрална част от гимназиалното обучение, независимо от избора на профил и направление. Тя се води от висококвалифицирани специалисти, филолози и лингвисти. Първият чужд език е английски език, а учениците избират между немски и испански език като втори чужд език. Като допълнителна подготовка учениците на ЧГПНП “Асен Йорданов” имат възможност да избират и подготoвка за съответните езикови сертификати:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Всички гимназиални ученици от ЧГПНП “Асен Йорданов” активно развиват знания и компетенции, важни за успешната им интеграция на пазара на труда или академичната общност, като:

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

На разположение на възпитаниците в ЧГПНП “Асен Йорданов” е и коуч за личностно развитие и професионално ориентиране. Учениците имат възможност да се докоснат до различни професии и да зададат своите въпроси през процес на канене на ролеви модели в клас.

По време на втория гимназиален етап (11-ти и 12-ти клас), нашите ученици могат да се възползват от стаж в партньорска компания, в съответствие на профила и интересите им.

В партньорство с Нов български университет ЧГПНП “Асен Йорданов” организира пред-студентско лятно училище, в което учениците имат възможност да преживеят лекции по различни предмети и области, за да се ориентират в професионалния си път.

ИЗПИТИ

Приемен общообразователен изпит и изпит по английски език.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Процедурата по прием включва попълване на заявление за записване. 

Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да изтеглите от ТУК.

Приемен общообразователен изпит и изпит по английски език. 

С одобрените кандидати ще се свържем в двуседмичен срок от датата на втория изпит.