Екип

Мария Иванова

Директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“, учител по БЕЛ в гимназиален етап

Константина Нешева

Директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“, Спортен мениджър

Румяна Божинова

Главен учител, начален етап, класен ръководител на 1А клас

Ива Славова

Учител, начален етап, класен ръководител на 2А клас

Невсе Люманкова

Учител, начален етап, класен ръководител на 2Б клас

Хилари Николова

Учител, начален етап, класен ръководител на 3А клас

Десислава Якимова

Учител, начален етап, класен ръководител на 4А клас

Росица Депина

Учител, английски език, класен ръководител на 5А клас

Вероника Костова-Йорданова

Учител, БЕЛ в прогимназиален етап, класен ръководител на 6А клас

Станислава Стефанова

Учител, химия и физика в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов“, класен ръководител на 7А клас

Петър Стоянов

Учител, ФВС в начален, прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов“, класен ръководител на 10А клас

Теодора Димитрова

Учител, обществени и природни науки в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов“

Александра Владимирова

Учител, немски език

Пламена Иванова

Учител, начален етап

Таня Ташева

Ресурсен учител

Станимира Христова

Ресурсен учител

Яне Николов

Училищен логопед

Ралица Иванова

Училищен психолог

Теодора Борисова

Координатор обучение и проектна дейност

Светлин Йорданов

IT специалист