ЕКИП

Преподавателите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са доказани специалисти с висше образование, международен опит, вдъхновени и мотивирани да намират и култивират потенциала на учениците, както и да следват заложената визия и цели на училището. 

Учениците от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ могат да разчитат на преподаватели, преминали специализирано обучение за:

 Личностно развитие и мотивация
 Повишаване на емоционалната интелигентност
 Ефективност, креативност и коучинг умения
 Индивидуален подход и инкубация на таланти

Екип

Галина Георгиева

Директор

Хилари Манчева

Учител, начален етап, класен ръководител на 1А клас

Станимира Трифонова

Учител, английски език в прогимназиален и гимназиален етап; училищен психолог

Десислава Найденова

Помощник учител

Цветелина Иванова

Учител, английски език и технологии и предприемачество в начален етап

Иван Драгомиров

Учител, английски език и ИТ в начален етап

Вероника Тодорова

Учител, испански език и английски език

Пламен Маргаритов

Учител, английски език и технологии и предприемачество

Адриан Николов

Заместник-директор, учебна дейност

Мариела Ценова

Старши учител, начален етап, класен ръководител на ПК

Радостина Николова

Учител, математика

Владимир Цанков

Учител, история и география в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 6Б клас

Яне Николов

Училищен логопед

Лалка Георгиева

Учител, БЕЛ в прогимназиален етап, класен ръководител на ИФО

Станислава Стефанова

Учител, химия и физика в прогимназиален етап, класен ръководител на 5А клас

Петър Стоянов

Учител, ФВС в начален, прогимназиален и гимназиален етап

Мария Иванова

Заместник-директор, иновации; учител, БЕЛ в гимназиален етап, класен ръководител на 8А клас

Десислава Якимова

Учител, начален етап, класен ръководител на 2А клас

Елица Вълчанова

Старши учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 6А клас

Вероника Тонева

Специалист “Маркетинг и комуникации”

Светлин Йорданов

IT специалист

Росица Депина

Учител, английски език

Ралица Карева

Училищен психолог

Румяна Божинова

Главен учител, начален етап, класен ръководител на 3А клас

Пенка Петева

Учител, начален етап, класен ръководител на 2Б клас

Радафина Петлешкова

Учител, английски език, класен ръководител на 7А клас

Вероника Костова

Учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

Снежана Кирова

Учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап

Поля Иванова

Учител, изобразително изкуство

Ева Пайярдо

Учител, испански език в прогимназиален и гимназиален етап

Ренета Богданова

Мениджър, Бизнес развитие

Невсе Люманкова

Учител, начален етап, класен ръководител на 4А клас

Веселина Костова

Старши учител, немски език в прогимназиален и гимназиален етап

Катерина Сакалийска

Учител, биология в прогимназиален и гимназиален етап

Силвия Иванова

Учител, начален етап, класен ръководител 1Б клас

Таня Ташева

Ресурсен учител

Теодора Борисова

Координатор обучение и проектна дейност

Свържете се с нас предварително, за записване на час!

Горе
BulgarianEnglish

Галина Георгиева е директор на ЧСУ “Цар Симеон Велики” и преподавател по математика. Завършила е Шуменски университет “Константин Преславски”. Обича децата, прилага различни съвременни и иновативни методи на преподаване и вярва, че качественото образование се постига, когато се даде на учениците да експериментират, изследват и творят.

Хилари Манчева e учител в начален етап в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Бакалавър е Начална и предучилищна педагогика. Притежава професионална квалификация “Въведение в Монтесори педагогиката”. Вярва в това, че „децата трябва да бъдат учени как да мислят, не какво да мислят”.

Станимира Трифонова е магистър – невропсихолог, към момента докторант по Диференциална психология на личността. Сертифициран учител е по английски език.

Имам опит в работата с емоционални разстройства, разстройства на личността, проблеми с паметта и поведенчески проблеми. Работила е в клинична, академична и училищна обстановка. В ролята си на преподавател по английски език има пет годишен опит, а като психолог в различните сфери – девет. 

Целта й е да е част от “революцията” в българското образование. Работейки за иновативно училище с визия и мисия, насочена  към това да възпитава активна гражданска мисъл у учениците си и да използва методи осигуряващи знания и умения, които да са им от полза за цял живот, има възможността да я осъществи.

Десислава Найденова е помощник-учител, начален етап в ЧСУ “ Цар Симеон Велики”. Изучава Предучилищна и начална училищна педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. "Училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си."

Цветелина Иванова е учител по английски език, технологии и предприемачество и екология в начален етап. Има 6 години опит във всички възрастови групи, включително и в детска градина. Бакалавър е по Педагогика на обучението по изобразително изкуство, магистър по “Кариерно развитие и предприемачество”. Целта й в преподаването е да мотивира учениците за учене и да покаже техния разгърнат потенциал по креативен път.

Иван Драгомиров е учител по английски език и компютърно моделиране на начален етап в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Завършва бакалавър с Маркетинг към С.А “Д.А. Ценов”, гр. Свищов и магистратура Начална училищна педагогика към Пловдивския университет. Има двугодишен опит в обученията на учители и продължава да се развива в тази сфера. Възпитаник на програма “Заедно в час”. Човек, интегриращ дигиталното в класната си стая и с подход, който превръща учебния процес в преживяване. Един от първите учители, който  създава дистанционно училище в Minecraft, по време на дистанционното обучение. 

Вероника Тодорова е учител по Английски език

По образование е политолог и икономист със завършени магистратури “Политическа икономика” към университет Есекс, Великобритания, и “Политически науки” към университет Кобе, Япония.

По професия е учител по английски и испански език с тригодишен опит, придобит през програмата за учители на фондация “Заедно в час”.

По душа е реформатор, пътешественик и доброволец към различни образователни структури в страни от Източна Азия - Тайланд, Япония, Виетнам.

Пламен Маргаритов е учител по английски и предприемачество в ЧСУ "Цар Симеон Велики". Завършва висшето си образование по международни отношения и разрешаване на конфликти в Университет Есекс, Великобритания. Следва втора магистратура по политически анализ в Кобе, Япония, където за кратко работи и като научен сътрудник. През

2017 се включва в програмата Заедно в час и преподава английски и предприемачество в Долна баня, София-област. Разбира образованието като инструмент за общностно развитие чрез овластяване на младите хора.

Адриан Николов е заместник - директор “Административна дейност” и е завършил бакалавърската си степен “Педагогика на обучението по музика” в АМТИИ”, гр. Пловдив, както и магистърска степен “Образователен мениджмънт” в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподавател по музика и пиано с над 10 г. педагогически стаж и носител на  редица награди и грамоти от национални и международни конкурси. Бивш старши експерт по изкуства в РУО – София-град. Работи усилено за развиване ключовите компетентности и творческите заложби у децата и учениците.

Мариела Ценова е старши учител в подготвителен клас  в ЧСУ “Цар Симеон Велики”.

Завършила е магистратура “Предучилищна педагогика” в Шуменския университет “Константин Преславски” и “Специална педагогика”, специалност - “Логопедия”, ФНОИ към 

СУ “Св. Климент Охридски”. Има 28 години професионален опит по специалността.

Прилага творчески подход и иновативни методи в процеса на обучение и възпитание. Вярва, че истинският свят се разкрива пред детето, ако го види с очи, докосне с ръце, почувства със сърце и го пречупи през своята индивидуалност. За да бъде всяко дете част от света, той трябва да бъде реален за него.

Радостина Николова е учител по математика и информатика. Завършва ТУ– София специалност Електротехника. Работи по специалността достатъчно време, за да достигна момента, в който решавам наивно да последвам мечтата си и да се преквалифицирам в СУ ”Климент Охридски” в учител по математика и информатика. От 2011 съм действащ учител по предмета. Оттогава се усещам съвсем на място- в центъра на личността си. Вярвам в мечтите и намирам смисъл в това да подпомагам учениците си в развитието им и разгръщането на потенциала им до реализирането на общите ни цели, част от пътя към индивидуалния им успех.

Владимир Цанков е учител по география и икономика

Висше образование – бакалавър по археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионална квалификация – учител по история и цивилизации, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий. Професионален опит - 7 години. 

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стреми да развива творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчита ролята на семейството и смятам,че заедно трябва да работи върху развиването на индивидуалните потребности и способности на децата. Според него “ Учебно-възпитателния процес е двустранен–между ученика и учителя. Учителят трябва да приеме всеки ученик с индивидуалните му способности и облик ,да не се опитва да го промени,а да развива това, което е заложено в него.”

„Има два вида учители: тези, които те напълват с толкова много информация, че не можеш да помръднеш и такива, които ти дават само малък подтик и можеш да скочиш до небето.“ - Робърт Фрост

Яне Николов е училищен логопед в ЧСУ „Цар Симеон Велики“.  Завършва бакалавърската си степен по Логопедия в Софийския университет. Първите му професионални стъпки започват в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Няколко години работи като Национален координатор на центровете за деца и семейства в риск в мрежата на „Каритас София“ и управлява Център за деца и семейства в квартал „Факултета“, София. Фасилитира процеса по изготвянето и прилагането на политика за закрила на деца в организацията, за която работи по това време. Магистърската си програма по Клинична логопедия защитава в Югозападния университет. Професионалните му интереси са насочени към диагностика на комуникативните нарушения; езикови нарушения на развитието; говорни нарушения на развитието; придобити езикови нарушения; ЕЕГ диагностика и биофийдбек терапия. 

Споделя, че всеки ден с децата в училище е изпълнен с много емоции, забавни игри, сериозна работа и много усмивки от постигнатите резултати.

Лалка Георгиева е учител по български език и литература в прогимназия и гимназия, магистър филолог. Акредитиран коуч към “Международна коучинг федерация”, член на управителния съвет  в “Ай Си Еф” България. Приема за своя мисия ограмотяването на децата чрез практическа граматика в действие, подкрепя стремежа за достигане на пълния потенциал и високите постижения. Вярва, че любовта и искреността са единственият път до детските сърца.

Станислава Стефанова е  учител по човекът и природата, физика и химия в прогимназиален и гимназиален етап в ЧСУ “Цар Симеон Велики” и класен ръководител на 5 клас. 

Завършва Химия в ПУ "П.Хилендарски" през 2018 година.В момента изучава Физика в ШУ "Епископ Константин Преславски".

2 години преподава във Великотърновски регион  по природни науки по програмата "Заедно в час", където през втората си година работи и като асистент координатор подкрепа и обучител на учители по природни науки.

Винаги е мечтала да стане учител, вярва, че това е нейното призвание. Обича децата и споделя, че работата и носи смисъл и вдъхновение.

Петър Стоянов е учител по Физическо възпитание и спорт в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Завършил е бакалавър в Национална спортна академия “Васил Левски” за треньор по футбол, и притежава две магистратури - за кондиционен треньор и учител по Физическо възпитание и спорт, отново придобити в НСА.

Освен в училище, той работи и като треньор по футбол във Футболен клуб “Барокко Спорт”.

Мария Иванова е заместник-директор по иновациите и учител по български език и литература в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Възпитаник е на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където завършва Българска филология. Пътят ѝ започва като учител по програма “Заедно в час”, където се среща и черпи опит от вдъхновяващи хора, борещи се за успеха на всяко дете в България. Част от нейните успехи през последните години в образованието са: почетно отличие “Неофит Рилски” от Министерството на образованието и науката; гугъл сертифициран учител; автор на главата „Четивна грамотност“ от Наръчник за умения „Как да развиваме умения на 21-ви век в час?“.

Мария вярва, че ролята на учителя е да даде на учениците си свобода с граници. За нея учителската професия е изключително предизвикателна и е истинска само когато ѝ се посветиш напълно.

Десислава Якимова е учител в начален етап в ЧСУ ,,Цар Симеон Велики”. Завършва бакалавърска степен Специална педагогика и магистърска степен Логопедия. Квалифициран Монтесори педагог и терапевт. Вярва, че да си добър учител, е призвание, което се осъществява и изразява в усмивката и резултатите на децата. Десислава вярва, че ,,Възрастните са отговорни за ценностите, които предават на детето!”.

Елица Вълчанова е старши учител по математика в прогимназиален етап в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Магистър е по физика и математика в СУ “Св. Климент Охридски”. СДК – учител по информатика и информационни технологии в СУ “Св. Климент Охридски”. Базов учител към Софийския университет. 16 години професионален опит.

Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им дайте книга."                            Дейвид Полис

Вероника Тонева е специалист “Маркетинг и комуникации” в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. В професионалния и опит влизат работата като редактор в сп. “Икономика”, както и редактор и продуцент в телевизиите Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria on air. 

Завършила е специалност “Журналистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

"Една идея може да се превърне в прах или магия, в зависимост от таланта, който се бори с него." - Бил Бернбах

Светлин Йорданов е IT специалистът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“. Работата му е удоволствие, тъй като е свързана с най-голямата му страст. Занимава се с администрирането на G Suite и поддръжката на медийните канали на училището. Светльо е завършил курсове по Софтуерно инженерство в Bangor University във Великобритания.
Росица Депина е преподавател по английски език в ЧСУ "Цар Симеон Велики". Тя притежава дългогодишен опит по специалността. Завършила е бакалавър по "Приложна лингвистика" заедно с учителска правоспособност по английски и немски език, както и магистър по "Образователен мениджмънт" в Югозападен университет 
За трета поредна година е устен изпитващ към University of Cambridge.
"За мен преподаването е чест. Работата с деца ми носи огромно удоволствие и удовлетворение"

Ралица Карева е бакалавър по психология от Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий“. Завършила e семестриално магистърската програма по клинична психология на Нов български университет и e сертифициран психодрама асистент към Института по психодрама и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“.

Професионалният й опит е в сферата на образованието, като училищен психолог и учител към фондация „Заедно в час“, както и  оказването на психологическа подкрепа на деца и младежи със специални потребности. Интересите й са в сферата на психичното здраве, детско благополучие и помощ.

Вярва, че психологическата подкрепа на децата, родителите и професионалистите, работещи с тях, е важна част от личния път на познание и израстване и би могла да разшири перспективите им в бъдеще.

Румяна Божинова е главен учител начален етап. Завърших ЮЗУ” Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Магистър Начална училищна педагогика. Професионален опит- 24 години. Отличена с приз “ Учител на годината” за община Сандански.

Аз съм отговорна, отдадена, обичаща децата и професията си. Учител съм, защото това е най-добрият начин да промениш света. Измервам своя успех през успеха на учениците си.

Пенка Петева е учител в начален етап в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Магистър е по “Начална и училищна педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е курс за обучение на деца по метода „Монтесори“. Кредото, което изповядва, е: „Всяко дете е отделна вселена, отделна индивидуалност, която има нужда от различен подход, за да може правилно и пълноценно да разкрие потенциала си.”

Радафина Петлешкова е учител по английски език и актьорско майсторство. 

Завършила английска филология и актьорско майсторство в Университет Съндърланд, Великобритания. Специалност преподаване и обучение по английски, като втори език на деца и възрастни. Петгодишен, професионален опит като преподавател по английски език и други академични и не академични предмети в средно училище във Великобритания. Делегиран ръководител и изпитен координатор по чужди езици.

Тригодишен опит като ментор на млади учители от “Teach First UK” и други образователни институции.  

От септември 2019 преподава английски език и актьорско майсторство в ЧСУ “Цар Симеон Велики”.

„Кажи ми и ще забравя. Научи ме и аз ще си спомня. Включи ме и аз ще се науча.”       

 

                                                                                                                   Бенджамин Франклин

Поля Иванова е учител по изобразително изкуство.

Завършила в НАТФИЗ” Кръстьо Сарафов”, специалност сценография и СУ “ Св. Климент Охридски” със специалност Начална училищна педагогика.

15 години стаж като преподавател по приложни и изящни изкуства в различни детски градини, училища и творчески ателиета. Организатор на множество детски изложби и участник в разнообразни творчески проекти.

От 4 години активно преподава в ЧСУ “ Цар Симеон Велики” и води творчески ателиета за деца и възрастни.

Вярва, че всяко дете е творец, важното е да се запази таланта и вдъхновението му.

Ева Пайярдо учител по испански език native speaker в прогимазиален и гимназиален етап. Завършила е испанска филология в университет във Валенсия (Испания), специализирала е в преподаването на испански като чужд език. Опит като учител по програмата “Secciones Bilingües” на министерство на образованието на Испания.

Ренета Богданова мениджър “Развитие” към ЧСУ “Цар Симеон Велики”.

Тя е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Работи, както с деца, така и с възрастни.

Има опит като преподавател в гимназия, мениджър и обучител към програма  “Заедно в час”. През 2019 създава Фондация “Sci – High”, която подкрепя учители в училища в развиване на научни клубове и фестивали. 

В хода на професионалният си опит работи в над 9 региона в страната, колеги от други държави, с хора от различни възрасти, опит и ценности. Вярва, че всеки прави най-доброто на което е способен и от нея зависи да намира потенциалните възможности за сътрудничество във всяка среща.

Невсе Люманкова е помощник-учител. Завършил е “Счетоводство и контрол” в Икономическия университет в гр. Варна. В момента приключва магистратурата си “Начална училищна педагогика” към СУ “Св. Климент Охридски”, както и професионална квалификация “Въведение в Монтесори педагогиката”. Смята, че учителите са стълбичката на бъдещето, защото “учителството е професията, която създава всички други професии”.

Веселина Костова е старши учител  със специалност Педагогика. Завършва  Софийски университет”Св.СВ.Кирил и Методий” - философски факултет. Над 40 години преподавателски стаж. Автор на интерактивно помагало -”Играло” за 1 ви клас по Роден край. Участва в разработването на първите проекти за: Превенция на детската агресия,Превенция на деструктивните групи,Работа в екип, към ДИУУ с ръководител проф.Мариана Стефанова.

Следдипломни преквалификации: Практическа етнография при проф.Лозинка Йорданова Преподавател по немски език. През последните 8 години преподава немски език в различни ученически възрасти.

Споделя убежденията на австрийския философ Рудолф Щайнер:”Детето мисли в цветове и форми и То трябва да се приема с благоговение,да се възпитава и обучава с любов ,и да се пуска на свобода”.

Катерина Сакалийска е учител по биология в ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Тя е магистър по Молекулярна биология и биотехнологии, понастоящем докторант по програма Физиология на растенията към ПУ “Паисий Хилендарски”. Настоящата й научна разработка е проследяване и характеризиране на разпространението на вирусът на Хепатит Е при прасета и хора на територията на България. Член на международен екип, изучаващ производството на значими вирусни протеини в растения и използването им за диагностични цели и разработка на ваксини. Специализации: University of Algarve, Португалия и John Innes Centre, Великобритания. Приема като лична мисия развитието на образованието и науката в България.

Силвия Иванова е начален учител , учител по физкултура и плуване в  ЧСУ “ Цар Симеон Велики “.

Завършила съм НСА със специалност хокей на трева - първата приета с тази специалност държавна поръчка в България. Имам допълнителна квалификация за начален учител. Последните осем години работех като учител , координатор и мениджър на учебен център в София . Децата , с които съм работила са били от 1 до 7 клас. Организирала съм  проекти, конкурси , благотворителни изяви и приключенски лагери. Като учител работя от 20 години

.За мен е много важно  ученикът  да развива своята личност , да разгръща  уменията си и  да му се даде възможност да открие заложби , за които не е подозирал в една положителна и гостоприемна  среда.

Таня Ташева е ресурсен учител в ЧСУ “Цар Симеон Велики”

Магистър Логопед през 2019-ФНПП СУ св.Климент Охридски

Бакалавър История и География през 2000- ЮЗУ Неофит Рилски

Професионален опит -1 година

Вярвам, че всяко дете може да се обучава, въпреки своите различия. Всеки трябва да може да комуникира свободно, да бъде разбран и приет. Ние сме тези, които помагат на един ученик да намери своята пътека за знанията и уменията в училище и живота.

Теодора Борисова – преподавател в Центъра за обучение “Цар Симеон Велики”. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” като магистър по история. Дългогодишен преподавател по предмети История и цивилизации и История на културата в НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ”. Ръководител на учебни практики в България и чужбина. Научен ръководител на ученически дипломни работи.

Член на работна група по проектна дейност към МОН по програмата “За по-качествено образование”. Член на Националната комисия към МОН за организиране и провеждане на олимпиада по история и цивилизации. Член на работна група към МОН за съставяне на учебно-изпитни програми по история и цивилизации за държавен зрелостен изпит. Член на Асоциацията на екскурзоводите в България. Дипломиран екскурзовод. Редактор към издателство “Просвета”. 

Автор на:

Работата й в сферата на българското образование за нея е мисия и признание. Убедена е, че успешният учител е не този, който предава знанията си, а вдъхновява децата сами да достигнат до тях. Като възпитаник на Класическата гимназия споделя мисълта на римския философ Сенека “Non scholae, sed vitae discimus” (“Не за училището, а за живота се учим” ).