ЕКИП

Преподавателите в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ са доказани специалисти с висше образование, международен опит, вдъхновени и мотивирани да намират и култивират потенциала на учениците, както и да следват заложената визия и цели на училището. 

Учениците от ЧОУ „Цар Симеон Велики“ могат да разчитат на преподаватели, преминали специализирано обучение за:

 Личностно развитие и мотивация  Повишаване на емоционалната интелигентност  Ефективност, креативност и коучинг умения  Индивидуален подход и инкубация на таланти

Екип

Галина Георгиева

Директор

Пламена Иванова

Учител, начален етап, класен ръководител на ПК

Десислава Якимова

Учител, начален етап, класен ръководител на 3А клас

Станислава Стефанова

Учител, химия и физика в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов", класен ръководител на 6А клас

Пламен Маргаритов

Учител, английски език и технологии и предприемачество

Таня Ташева

Ресурсен учител

Станимира Христова

Ресурсен учител

Светлин Йорданов

IT специалист

Адриан Николов

Заместник-директор, учебна дейност в ЧГПНП „Асен Йорданов", учител по музика

Иван Драгомиров

Учител, английски език в начален етап

Десислава Найденова

Учител, начален етап, класен ръководител 3Б клас

Радостина Николова

Учител, математика, класен ръководител на 8А клас

Александра Владимирова

Учител, немски език

Теодора Борисова

Координатор обучение и проектна дейност

Ралица Карева

Училищен психолог

Мария Иванова

Заместник-директор, иновации; учител по БЕЛ в гимназиален етап

Ива Славова

Учител, начален етап, класен ръководител на 1А клас

Румяна Божинова

Главен учител, начален етап, класен ръководител на 4А клас

Петър Стоянов

Учител, ФВС в начален, прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов", класен ръководител на 9А клас

Александра Михайлова

Учител, начален етап

Поля Иванова

Учител, изобразително изкуство

Яне Николов

Училищен логопед

Ренета Богданова

Мениджър "Бизнес развитие"

Невсе Люманкова

Учител, начален етап, класен ръководител на 1Б клас

Вероника Костова-Йорданова

Учител, БЕЛ в прогимназиален етап, класен ръководител на 5А клас

Вероника Тодорова

Учител, испански език и английски език, класен ръководител на 10А клас

Цветелина Иванова

Учител, английски език и технологии и предприемачество в начален етап

Теодора Димитрова

Учител, обществени и природни науки в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов“

Камелия Найденова

Секретар на ЧОУ „Цар Симеон Велики" и на ЧГПНП „Асен Йорданов"

Константина Нешева

Спортен мениджър

Хилари Николова

Учител, начален етап, класен ръководител на 2А клас

Радафина Петлешкова

Учител, английски език, класен ръководител на 5Б клас

Росица Депина

Учител, английски език

Веселина Костова

Старши учител, немски език в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов"

Катерина Сакалийска

Учител, биология в прогимназиален етап и в ЧГПНП „Асен Йорданов"

Вероника Петрова

Мениджър „Администрация и връзки с обществеността"
Горе
BulgarianEnglish

Галина Георгиева е директор на ЧOУ “Цар Симеон Велики” и преподавател по математика. Завършила е Шуменски университет “Константин Преславски”. Обича децата, прилага различни съвременни и иновативни методи на преподаване и вярва, че качественото образование се постига, когато се даде на учениците да експериментират, изследват и творят.

Пламена Иванова е учител в начален етап в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Придобива бакалавърска степен по "Предучилищна и начална училищна педагогика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Учител с близо 10-годишен опит.

В работата си прилага различни похвати, за да открие как учениците ще изучават и усвояват новата материя по-ефективно. Целта ѝ е да посрещне специфичните и индивидуални нужди на всяко дете, тъй като вярва, че всеки ученик заслужава образование, което да развива неговите силни страни. 

“Вярвам, че трябва да обичаш това, което преподаваш, да си отдаден и ентусиазиран, както и да си искрен в тези свои чувства.”

Десислава Якимова е учител в начален етап в ЧОУ ,,Цар Симеон Велики”. Завършва бакалавърска степен "Специална педагогика" и магистърска степен "Логопедия". Квалифициран Монтесори педагог и терапевт. Вярва, че да си добър учител е призвание, което се осъществява и изразява в усмивката и резултатите на децата.

,,Възрастните са отговорни за ценностите, които предават на детето!”.

Станислава Стефанова е учител по човекът и природата, физика и химия в прогимназиален етап в ЧОУ „Цар Симеон Велики” и в ЧГПНП „Асен Йорданов".

Завършва химия и квалификация за учител по химия в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". През 2021 година завършва квалификация за учител по физика и астрономия в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". В момента е студент в магистърската програма хранителна химия в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Две години преподава във великотърновски регион природни науки по програмата „Заедно в час", където през втората си година работи и като асистент-координатор подкрепа и обучител на учители по природни науки.

Пламен Маргаритов е зам.-директор на ЧГПНП "Асен Йорданов" и учител по английски език и предприемачество в ЧОУ "Цар Симеон Велики". Завършва висшето си образование по международни отношения и разрешаване на конфликти в Университет Есекс, Великобритания. Следва втора магистратура по политически анализ в Кобе, Япония, където за кратко работи и като научен сътрудник. През 2017 година се включва в програмата "Заедно в час" и преподава английски и предприемачество в Долна баня, София-област. Разбира образованието като инструмент за общностно развитие чрез овластяване на младите хора.

Таня Ташева е ресурсен учител в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Завършила е бакалавърска степен по "История и география" в ЮЗУ "Неофит Рилски" и магистратура "Логопедия" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".  

"Вярвам, че всяко дете може да се обучава въпреки своите различия. Всеки трябва да може да комуникира свободно, да бъде разбран и приет. Ние сме тези, които помагат на един ученик да намери своята пътека към знанията и уменията в училище и живота."

Станимира Христова завършва „Специална педагогика“ през 2011 г. Основател е на център за работа с деца „Местенцето“ и участва в проект „Едно училище за всички“ на Център за приобщаващо образование. Професионалният й път минава през програмата на “Заедно в час”. Консултира учители и родители, работи с деца със специални образователни потребности - индивидуално, в малки групи и в училищна обстановка. Убедена е, че пътят за приемане на „различието“ и израстването на децата като разбиращи и приемащи хора, преминава през съвместното им обучение.

Светлин Йорданов е IT специалистът на ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Работата му е удоволствие, тъй като е свързана с най-голямата му страст. Занимава се с администрирането на Google Workspace и поддръжката на медийните канали на училището. Светльо е завършил курсове по "Софтуерно инженерство" в Bangor University във Великобритания.

Адриан Николов е зам.-директор “Учебна дейност” в ЧГПНП „Асен Йорданов" и  учитл по музика в ЧОУ "Цар Симеон Велики". Завършил е бакалавърската си степен “Педагогика на обучението по музика” в АМТИИ, гр. Пловдив, както и магистърска степен “Образователен мениджмънт” в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподавател по музика и пиано с над 10 годишен педагогически стаж и носител на редица награди и грамоти от национални и международни конкурси. Бивш старши експерт по изкуства в РУО – София-град. Работи усилено за развиване ключовите компетентности и творческите заложби у децата и учениците.

Иван Драгомиров е учител по английски език и компютърно моделиране на начален етап в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Завършва бакалавър "Маркетинг" към С.А “Д.А. Ценов”, гр. Свищов и магистратура "Начална училищна педагогика" към Пловдивския университет. Има двугодишен опит в обученията на учители и продължава да се развива в тази сфера. Възпитаник на програма “Заедно в час”.

Човек, интегриращ дигиталното в класната си стая и с подход, който превръща учебния процес в преживяване. Един от първите учители, който  създава дистанционно училище в Minecraft по време на дистанционното обучение. 

Десислава Найденова е учител в начален етап в ЧОУ “ Цар Симеон Велики”. Изучава Предучилищна и начална училищна педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. "Училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си."

Радостина Николова е учител по математика и информатика в ЧОУ “Цар Симеон Велики” и в ЧГПНП "Асен Йорданов". Завършва ТУ–София със специалност “Електротехника”, както и специалност за учител по математика и информатика в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2011 г. е действащ учител.

“Вярвам в мечтите и намирам смисъл в това да подпомагам учениците си в развитието им и разгръщането на потенциала им до реализирането на общите ни цели.”

Александра Владимирова е преподавател по немски език в начален етап в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Има 9 години опит във възрастови групи от начален етап, включително и в детска градина. Завършва бакалавър " Германистика" в НБУ. Член на съюза на преподавателите по немски език в България. Участвала в конференции на  Фондация „Ханс Зайдел". 

Теодора Борисова – преподавател в Центъра за обучение “Цар Симеон Велики”. Завършва СУ “Св. Климент Охридски” като магистър по история. Дългогодишен преподавател по предмети история и цивилизации и история на културата в НГДЕК “Св. Константин Кирил Философ”. Ръководител на учебни практики в България и чужбина. Научен ръководител на ученически дипломни работи.

Член на работна група по проектна дейност към МОН по програмата “За по-качествено образование”. Член на Националната комисия към МОН за организиране и провеждане на олимпиада по история и цивилизации. Член на работна група към МОН за съставяне на учебно-изпитни програми по история и цивилизации за държавен зрелостен изпит. Член на Асоциацията на екскурзоводите в България. Дипломиран екскурзовод. Редактор към издателство “Просвета”. 

Автор на:

Работата й в сферата на българското образование за нея е мисия и признание. Убедена е, че успешният учител е не този, който предава знанията си, а вдъхновява децата сами да достигнат до тях. Като възпитаник на Класическата гимназия споделя мисълта на римския философ Сенека “Non scholae, sed vitae discimus” (“Не за училището, а за живота се учим” ).

Ралица Карева е бакалавър по "Психология" от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Завършила e семестриално магистърска програма по клинична психология в Нов български университет и e сертифициран психодрама асистент към Института по психодрама и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“.

Професионалният ѝ опит е в сферата на образованието като училищен психолог и учител към фондация „Заедно в час“, както и оказването на психологическа подкрепа на деца и младежи със специални потребности. Интересите ѝ са в сферата на психичното здраве, детско благополучие и помощ.

Вярва, че психологическата подкрепа на децата, родителите и професионалистите, работещи с тях, е важна част от личния път на познание и израстване и би могла да разшири перспективите им в бъдеще.

Мария Иванова е зам.-директор по иновациите и учител по български език и литература в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Възпитаник е на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, където завършва българска филология. Пътят ѝ започва като учител по програма “Заедно в час”, където се среща и черпи опит от вдъхновяващи хора, борещи се за успеха на всяко дете в България. Част от нейните успехи през последните години в образованието са: почетно отличие “Неофит Рилски” от Министерството на образованието и науката; Google сертифициран учител; автор на главата „Четивна грамотност“ от Наръчник за умения „Как да развиваме умения на 21-ви век в час?“.

Мария вярва, че ролята на учителя е да даде на учениците си свобода с граници. За нея учителската професия е изключително предизвикателна и е истинска само когато ѝ се посветиш напълно.

 

Ива Славова е учител в начален етап в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Има бакалавърска степен по “Начална и предучилищна педагогика”. Живяла е в САЩ, Холандия, Германия и Кипър и е преподавала в българско училище в чужбина. Сертифициран инструктор по JUMP Math и ментална аритметика. 

В работата си се фокусира върху индивидуалните потребности на учениците и се стреми да помага на всяко дете да развие пълния си потенциал. 

“Вярвам в идеята, че всяко дете може да постига високи резултати.”

Румяна Божинова е главен учител в начален етап на ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Завършила е ЮЗУ” Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Магистър “Начална училищна педагогика”. Професионалният й опит като учител е близо 25 години. Отличена с приз “Учител на годината” за община Сандански.

“Учител съм, защото това е най-добрият начин да промениш света. Измервам своя успех през успеха на учениците си.”

 

Петър Стоянов е учител по физическо възпитание и спорт в ЧОУ “Цар Симеон Велики” и в ЧГПНП "Асен Йорданов". Завършил е бакалавърска степен в Национална спортна академия “Васил Левски” за треньор по футбол, и притежава две магистратури - за кондиционен треньор и учител по физическо възпитание и спорт, отново придобити в НСА.

Освен в училище, той работи и като треньор по футбол във Футболен клуб “Барокко Спорт”.

Александра Михайлова е учител в начален етап в ЧОУ "Цар Симеон Велики". Има бакалавърска степен по “Английска филология” от Великотърновски университет "Св.Св Кирил и Методий" и завършва с отличие магистърската си степен по "Начална училищна педагогика" от Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

Александра е сертифициран учител и оценител за НВО IV клас по български език и литература и по математика. Като педагог и филолог тя е посветена на това да направи всеки урок иновативен, разбираем, поучителен и най-вече интересен.

"Знанието е съкровище - нека запознаем децата с него!"

Поля Иванова е учител по изобразително изкуство в ЧОУ “Цар Симеон Велики”.

Завършила е НАТФИЗ ”Кръстьо Сарафов”, специалност “Сценография” и Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност “Начална училищна педагогика”.

Притежава 15 години стаж като преподавател по приложни и изящни изкуства в различни детски градини, училища и творчески ателиета. Организатор е на множество детски изложби и участник в разнообразни творчески проекти.

От 5 години активно преподава в ЧОУ “ Цар Симеон Велики” и води творчески ателиета за деца и възрастни.

Вярва, че всяко дете е творец, важното е да се запази таланта и вдъхновението му.

Яне Николов е училищен логопед в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Завършва бакалавърската си степен по "Логопедия" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първите му професионални стъпки са в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания. Няколко години работи като Национален координатор на центровете за деца и семейства в риск в мрежата на „Каритас София“ и управлява Център за деца и семейства в квартал „Факултета“, София. Фасилитира процеса по изготвянето и прилагането на политика за закрила на деца в организацията, за която работи по това време. Магистърската си програма по "Клинична логопедия" завършва в Югозападния университет. Професионалните му интереси са насочени към диагностика на комуникативните нарушения; езикови нарушения на развитието; говорни нарушения на развитието; придобити езикови нарушения; ЕЕГ диагностика и биофийдбек терапия. 

Споделя, че всеки ден с децата в училище е изпълнен с много емоции, забавни игри, сериозна работа и много усмивки от постигнатите резултати.

Ренета Богданова мениджър “Бизнес развитие” към ЧОУ “Цар Симеон Велики”.

Тя е сертифициран коуч към “Mentor coaches”. Работи както с деца, така и с възрастни.

Има опит като преподавател в гимназия, мениджър и обучител към програма “Заедно в час”. През 2019 създава Фондация “Sci – High”, която подкрепя учители в развиване на научни клубове и фестивали. 

В хода на професионалния си опит работи в над 9 региона в страната, с колеги от други държави, с хора от различни възрасти, опит и ценности. Вярва, че всеки прави най-доброто, на което е способен и от нея зависи да намира потенциалните възможности за сътрудничество във всяка среща.

Невсе Люманкова е учител в начален етап на ЧОУ "Цар Симеон Велики". Завършила е счетоводство и контрол в Икономическия университет в гр. Варна. В момента приключва магистратурата си “Начална училищна педагогика” към СУ “Св. Климент Охридски”, както и професионална квалификация “Въведение в Монтесори педагогиката”. Смята, че учителите са стълбичката на бъдещето, защото “учителството е професията, която създава всички други професии”.

Вероника Костова-Йорданова е учител по български език и литература в ЧОУ “Цар Симеон Велики” в прогимназиален етап. Завършила е висшето си образование в Софийски университет “Свети Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. Нейната мисия е да подпомага учениците си в изграждането им като личности с будна гражданска съвест.

„Най-важното явление в училище, най-поучителният предмет, най-живият пример за ученика е самият учител.“ - Фридрих Дистервег

Вероника Тодорова е учител по английски език в ЧОУ "Цар Симеон Велики" и в ЧГПНП "Асен Йорданов".

По образование е политолог и икономист със завършени магистратури “Политическа икономика” към университет Есекс, Великобритания, и “Политически науки” към университет Кобе, Япония.

По професия е учител по английски и испански език с тригодишен опит, придобит през програмата за учители на фондация “Заедно в час”.

По душа е реформатор, пътешественик и доброволец към различни образователни структури в страни от Източна Азия - Тайланд, Япония, Виетнам.

Цветелина Иванова е учител по английски език, технологии и предприемачество и екология в начален етап на ЧОУ "Цар Симеон Велики". Има 6 години опит във всички възрастови групи, включително и в детска градина. Бакалавър е по "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", магистър по “Кариерно развитие и предприемачество”. Целта й в преподаването е да мотивира учениците за учене и да покаже техния разгърнат потенциал по креативен път.

 

Теодора Димитрова е учител по обществени и природни науки в прогимназиален етап в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и в ЧГПНП „Асен Йорданов“. Тя е доктор по социално-икономическа география. Автор е на учебни пособия и научни статии. Участва в някой значими за обществото ни проекти като например „Европейска политика по изменение на климата – за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища“. В професионално отношение Теодора постига успехи още през първата си година като учител като бива номинирана за „Учител будител“. През 2016 г. е отличена с награда по случай 24 май. Квалифицирана е по редица курсове свързани с наука и образование. Има изключително богат опит като лектор в редица културно-образователни мероприятия. Тя силно вярва в максимата, че планетата ни се озарява от Слънцето, а човек от знанието.

Камелия Найденова е секретар на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и ЧГПНП „Асен Йорданов“. Завършила е Международно висше бизнес училище с бакалавърска степен по „Международен бизнес“ и към момента е завършила семестриално в специалност „Право“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В хода на своя над 10-годишен професионален опит в сферата на администрацията, тя се стреми да следва максимата на Томас Едисън – „Най-голямата ни слабост е да се откажем. Най-сигурен начин за успех е винаги да се опитаме още веднъж“.

Константина Нешева е спортен мениджър в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Завършила е магистърска степен по "Спортна педагогика и приложна психология" в Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски". През годините е преминала през различни обучения към Дружеството по позитивна психотерапия в България и различни сертификационни курсове. 

Повече от 10 години работи като учител по физическо възпитание и спорт, а над 15 години като групов треньор по пилатес, йога, аеробика и табата. 

Днес, когато светът е в своя технологичен възход е моментът, в който осъзнато да се научим, че здравето ни е незаслужен подарък, за който трябва отговорно да се грижим още от най-ранна възраст чрез правилно ДВИЖЕНИЕ, ХРАНЕНЕ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, защото там, където има движение, има и ЖИВОТ!

Хилари Николова e учител в начален етап в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Бакалавър е в специалност "Начална и предучилищна педагогика". Притежава професионална квалификация “Въведение в Монтесори педагогиката”. Вярва в това, че „децата трябва да бъдат учени как да мислят, не какво да мислят”.

Радафина Петлешкова е учител по английски език и актьорско майсторство в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Завършва английска филология и актьорско майсторство в Университет Съдърланд, Великобритания. Има петгодишен професионален опит като преподавател по английски език и други академични и неакадемични предмети в средно училище във Великобритания. Делегиран ръководител и изпитен координатор по чужди езици.

Притежава тригодишен опит като ментор на млади учители от “Teach First UK” и други образователни институции.  

От септември 2019 г. преподава английски език и актьорско майсторство в ЧОУ “Цар Симеон Велики”.

„Кажи ми и ще забравя. Научи ме и аз ще си спомня. Включи ме и аз ще се науча.” - Бенджамин Франклин

Росица Депина е преподавател по английски език в ЧОУ "Цар Симеон Велики". Тя притежава дългогодишен опит по специалността. Завършила е бакалавър по "Приложна лингвистика" заедно с учителска правоспособност по английски и немски език, както и магистър по "Образователен мениджмънт" в Югозападен университет. За поредна година е устен изпитващ към University of Cambridge.

 

"За мен преподаването е чест. Работата с деца ми носи огромно удоволствие и удовлетворение."

Веселина Костова е старши учител със специалност “Педагогика”. Завършва Философски факултет на Софийски университет ”Св. Климент Охридски”. Притежава над 40-годишен преподавателски стаж. Автор на интерактивно помагало - ”Играло”. Участва в разработването на първите проекти за “Превенция на детската агресия”, “Превенция на деструктивните групи”, “Работа в екип” към ДИУУ.

През последните 8 години преподава немски език.

Споделя убежденията на австрийския антропософ Рудолф Щайнер: ”Детето мисли в цветове и форми и То трябва да се приема с благоговение, да се възпитава и обучава с любов и да се пуска на свобода”.

Катерина Сакалийска е учител по биология в ЧОУ “Цар Симеон Велики” и в ЧГПНП "Асен Йорданов". Тя е магистър по "Молекулярна биология и биотехнологии", понастоящем докторант по програма  "Физиология на растенията" към ПУ “Паисий Хилендарски”. Настоящата ѝ научна разработка е проследяване и характеризиране на разпространението на вируса на Хепатит Е при прасета и хора на територията на България. Член на международен екип, изучаващ производството на значими вирусни протеини в растения и използването им за диагностични цели и разработка на ваксини. Специализации: University of Algarve, Португалия и John Innes Centre, Великобритания. Приема като лична мисия развитието на образованието и науката в България.

Вероника Петрова е Мениджър “Администрация и връзки с обществеността” в ЧОУ “Цар Симеон Велики” и в ЧГПНП "Асен Йорданов". В професионалния ѝ опит влиза работата като редактор в сп. “Икономика”, както и редактор и продуцент в телевизиите Bloomberg TV Bulgaria и Bulgaria on air. 

Завършила е специалност “Журналистика” в СУ “Св. Климент Охридски”.

"Една идея може да се превърне в прах или магия, в зависимост от таланта, който се бори с него." - Бил Бернбах