Екип

Мария Иванова

Директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“

Константина Нешева

Директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“

мария найденова

Заместник-директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“

АННА ЕЛЕНИНСКА

Учител в начален етап

Румяна Божинова

Учител в начален етап

Ива Славова

Учител в начален етап

ВАНЯ БЪРДАРОВА

Учител в начален етап

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА

Учител в начален етап

ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА

Учител в начален етап

Мариана славова

Учител в начален етап

силвия иванова

Учител в начален етап

боряна николова

Учител по български език и литература

Александра Владимирова

Учител по немски език

НИИЛА ТАМЕР АЛРИФАИ

Учител по английски език

Росица Депина

Учител по английски и немски език

иванка илиева

Учител по италиански език

Станислава Стефанова

Учител по природни науки

СИМЕОН НЕНКОВ

Учител по география и икономика

яница бойчева

Учител по предприемачество

Петър Стоянов

Учител по физическо възпитание и спорт

СТЕФАНИ ЧАТАЛБАШЕВА

Помощник-учител

БОряна иванова

Помощник-учител

моника стефанова

Помощник-учител

димана арнаутовска

Психолог

никола иванов

Психолог

светлана петкова - енчева

Арт терапевт/психолог

емануела иванова

Монтесори педагог/невротерапевт

яне николов

Логопед

Таня ташева

Ресурсен учител/логопед

моника бранчева

Помощник-учител

даниела димитрова

Помощник-учител