Завърши петдневното обучение по Еразъм проект „Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на зелен и личностен растеж“

Дата

Завърши петдневното обучение за учители и ученици С2 по Еразъм проекта „Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на зелен и личностен растеж“. То се проведе на територията на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” в София. 

Партньорите от Унгария и Северна Македония се запознаха с иновативните методи и практики, прилагани в училище „Цар Симеон Велики“. През първия ден участниците се включиха в две практически работилници на тема „Планиране на урок“ и „Техники за даване на инструкции и обратна връзка от ученици“. Вторият ден бе посветен на работни срещи с екипа на училището, разработващ иновативните продукти по еко-предприемачество – методология, учебно помагало и ръководство за учители.

Проведе се и специализирана работилница с Вероника Тодорова, която обърна повече внимание на обратното планиране. Участниците в събитието имаха възможност да научат за същината на обратното планиране, да изготвят раздел по избран предмет и да получат обратна връзка от обучителя. 

В третия ден на обучението на работни срещи се дискутираше напредъкът върху интелектуалните продукти и следващи стъпки за подобряването им. Участниците приложиха на практика знанията и уменията, придобити от предишните два дни, като включиха иновативните методи в своите разработки. 

Обучението завърши с обсъждане на предстоящото събитие за учители (С3) в Битоля, Северна Македония. 

Цели, заложени в обучението:

  • Придобиване на допълнителни умения за организиране на учениците в подгрупи и за разпределяне ролите им в групата, създавайки условия за изява на всеки ученик в съответствие с неговите специфични умения.
  • Екипно усъвършенстване на интердисциплинарния подход на преподаване и интегриране във всички предмети на проектно-базираното образование, развиващо предприемачески и трансверсални умения, но в специфичен контекст на обучение, свързан с екология и опазване на околната среда.
  • Споделяне с останалия учителски колектив значението и въздействието на новите методи и тяхното бъдещо прилагане в програмата на училището.

Още
статии

BulgarianEnglish