Забавна математика

В заниманията ще развиваме логическото мислене, съобразителността, паметта и творческото прилагане на усвоените знания. Ще решаваме задачи от състезателна математика и ще се подготвяме за математически турнири и състезания. С игри, лабиринти, кръстословици, пъзели и др. Учениците ще учат чрез преживяване. Математическите предизвикателства ще покажат, че математиката може да бъде лесна, приятна, достъпна и интересна. Заниманията ще бъдат насочени към включването на „царицата“ на науките в реалния живот, като ще покажем, че има житейска необходимост от владеене то наматематически умения.