ЧОУ „Цар Симеон Велики” за втора поредна година измерва емоционалното състояние на деца и родители след онлайн обучение

Дата

Полезни практики след онлайн формата на обучение

За втора поредна година ЧОУ „Цар Симеон Велики” провежда анкета сред родители и ученици за това дали и как онлайн обучението влияе на тяхното емоционално състояние. Въпросите от анкетата са подготвени от специалисти от екип за подкрепа за личностно развитие и целят да открият има ли промяна във възприятията и поведението на децата по време на онлайн формата на обучение.

„Тонусът на детето и мотивацията му пада в онлайн среда, тъй като няма възможност за близък контакт с любимия му учител, който го зарежда с позитивизъм”, споделя майка на дете от столичното училище.

Близо 84% от анкетираните отбелязват, че онлайн обучението се отразява на тях и техните деца, като 66% от тях отчитат негативно отражение. То се изразява в промяна на апетита на децата, унилост, прояви на вербална агресия, дразнене в очите, отпадналост. 67% от родителите споделят, че децата им стават все по-нервни и нетърпеливи по време на онлайн обучението, а близо 26% забелязват нарушения в съня на учениците. 

За съжаление продължителното обучение пред компютъра въздейства неблагоприятно на психическото състояние на децата, което води и до по-ниска ефективност и мотивация за учебния процес. В тази ситуация като част от моделирането на „новия човек” специалистите препоръчват да се засилят максимално дейностите по социализация в училище.

„Децата трябва да се ангажират с училищния живот. В Частно училище „Цар Симеон Велики” много от учениците се включват в различни доброволчески инициативи, а всяко междучасие прекарват навън сред природата със своите съученици и наистина се наблюдава разлика в поведението с положителен знак”, коментира д-р Росица Врабевска, основател на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики”. „Например децата сами инициираха почистване на двора от снега. При спазване на всички противоепидемични мерки посетиха Националния музикален театър, където се потопиха в магията пред и зад кулисите. Такъв тип дейности неминуемо помагат и връщат учениците към нормалността”, допълва тя.

Част от родителите споделят, че онлайн обучението предполага постоянно присъствие на единия от родителите, което от своя страна влияе върху работните ангажименти.

Още една добра практика, която може да помогне в тази ситуацията е фокусът върху все по-голямата самостоятелност на детето – изграждането на навици за действие с различни онлайн платформи по време на присъствен час, както и създаване на отговорност към ученето и увличането в учебния процес.

Още
статии

BulgarianEnglish