Вокална група

Ако Вие искате детето Ви да се превърне в един много добър и завършен певец, то това е Вашето място. 

Работата ни е свързана не само с обогатяване на общата музикална култура на учениците в училище, но и с откриването на музикалните таланти. Идеята на Вокалната група е да развие певческия талант на Вашето дете, като това ще стане посредством разнообразни методи и вокални техники. По време на обучението в групата Вие ще видите как детето Ви израства и се превръща в един завършен артист, готов по всяко време да излезе на сцена и да се забавлява. Тук то ще пее, танцува и ще се забавлява, но и ще се превърне в един отговорен и сериозен изпълнител на базата на постоянството и труда, който ще положи. Всяка следваща година, прекарана с вокалната група, за вашето дете ще бъде една крачка напред по пътя към голямата сцена. 

Какво ще учим? 

Ще пеем всякакви песни от различни жанрове – детски, популярни (поп) и други…

Но акцентът е поставен до голяма степен и върху българската народна песен. Идеята е да се съхранят българският дух и традициите ни у нашите ученици, за да могат да ги предадат те и на идните поколения. 

Вокалната група представя училището на всички важни празници, както в пределите му, така и извън тях.

През идната учебна година Ви очакваме с голямо нетърпение!