Висока оценка и удовлетворение от страна на родителите през учебната 2020/2021 г.

През последния месец ръководството на Частно училище “Цар Симеон Велики” проведе традиционната следсрочна анкета с родителите на нашите ученици, която да ни покаже как те оценяват процеса на работа в учебното заведение.  

Общата удовлетвореност от работата на учителите на “Цар Симеон Велики” е оценена от родителите с 8,84/10, което е с една точка повече от оценката им в края на първия учебен срок. Родителите отбелязват като изключително успешно справянето на училищния екип със ситуацията с дистанционното обучение, както и подобряващия се индивидуален подход към всеки един ученик и начина на комуникация между ученик-учител-родител. Подобрява се отношението на родителите към качеството на преподаване, след като излязоха първите резултати от състезания, национално външно оценяване и матурите, на които учениците ни постигнаха високи резултати.

През втория срок като добри практики в училището родителите оценяват седмичната обратна връзка за всеки ученик, баланса между работа в клас и домашна работа, часовете на блокове, практическото прилагане на наученото във всичките му форми, както и допълнителните занимания в “Цар Симеон Велики”.

Като мотивация към нашия екип послужиха и отговорите на въпроса към родителите кое биха препоръчали да подобрим. Това е организирането на допълнителни тематични занимания извън училище, от които учениците да добият реална представа за изучаваното (разбира се, реализацията на тази препоръка е свързана пряко и с епидемичната обстановка). Забележката от края на първи срок, свързана с нивото на дисциплина сред учениците, вече не присъства в отговорите.

Благодарим на всички родители, които се включиха в анкетата ни! Обратната връзка е много важна за целия екип на Частно училище “Цар Симеон Велики”, защото да вървим напред е по-лесно, когато сме заедно!