Визия мисия и ценности

Визия

  • Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ е лидер и модел за образование в България;
  • Ние подготвяме бъдещи новатори, учени и предприемачи;
  • Изграждаме млади хора с мисия да работят в полза на обществото.

ЧОУ “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици, където учениците са в центъра на учебния процес. 

В училището работи екип от професионалисти, които непрекъснато се развиват и прилагат нови и ефективни методи за учене и развитие – проектно- и проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата. 

Мисия

Изграждаме млади хора с интерес към науката, с развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда, себепознание и емоционална интелигентност. Преподаваме по методите учене чрез правене и интердисциплинарно обучение. Екипът ни цели изграждането на устойчиви партньорства, с които да гарантира постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. 

Нашата мисия е да изграждаме млади хора с интерес към света, с развито чувство за общност и Родоллюбие. Учим ги да се стремят да бъдат най-добрата версия на себе си, така че приключвайки образованието си в ЧОУ „Цар Симеон Велики“, да са подготвени за всяка предстояща житейска ситуация.

ЦЕННОСТИ

РОДОЛЮБИЕ

Обичаме Родината си. Познаваме и търсим своите корени, история, традиции и добри примери. Горди  сме с произхода си и не забравяме предците си. Общуваме свободно и със самочувствието на европейски граждани. Познаваме и чуждата история – разбираме причините за събитията и правим заключения. 

ТОЛЕРАНТНОСТ

Възпитаваме толерантност към всички религии, етноси и идеологии. Проявяваме разбиране и съпричастност към различните от нас.

ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ

Чувстваме се свободни да творим и смели да реализираме идеите си. Създаваме условия за развитие на индивидуалния творчески потенциал на всяко дете. Смело споделяме мнението си и стимулираме инициативността. Показваме иновативност и последователност в работата си, отговорност към труда и идеите – своите и на другите. Вярваме в мотото “От мен зависи”. Подхождаме с позитивизъм при трудности, предлагаме идеи за подобрение и винаги сме в готовност да работим за подобряване на средата около нас.

РАБОТА В ЕКИП

Умеем да постигаме съгласие помежду си в името на общата цел. Работим за опознаване на силните страни на всеки член на нашия екип. Зачитаме и уважаваме мнението на другия. Поставяме си ясни задачи, които разпределяме и изпълняваме в срок. Демонстрираме отговорност, уважение и разбирателство. 

СТРЕМЕЖ КЪМ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Подкрепяме и насърчаваме непрекъснатото усъвършенстване на личните и професионални качества на членовете на нашия екип – техният стремеж към развитие и учене.