ВИЗИЯ

Училището е лидер и модел за образованието в България; подготвя новатори, учени и предприемачи; изгражда млади хора с мисия да работят за обществото ни и за България.

“Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. Те знаят как да учат цял живот, търсят и откриват себе си като живеят в хармония с естествената околна среда около тях. Те са отговорни и знаещи личности и постигат високи резултати. В училището работи екип от професионалисти, които споделят едни и същи: визия, мисия и ценности, развиват се и учат постоянно. Учителите иновират и прилагат нови и ефективни методологии за учене и развитие - проектно- и проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата. Учениците и учителите обичат родината, пазят, носят със себе си традициите на народа ни.

МИСИЯ

Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда, себепознание и емоционална интелигентност, преподават като използват учене чрез правене, интердисциплинарно обучение, изучаване на изкуства, в уникална база, разположена на чист въздух. Екипът цели изграждането на устойчиви партньорства, с които да гарантира постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. Поставяме си високи цели и поддържаме високи професионални стандарти за екипа и учениците.

ЦЕННОСТИ

Изповядваме любов към родината, познаваме и търсим нашите корени, история, традиции и добри примери. Имаме самочувствие и сме горди с произхода си; не забравяме предците си. Общуваме свободно и със самочувствието на европейски граждани. Познаваме и чуждата история - разбираме причините за събитията и вадим заключения. Уважаваме съседите и околните, и споделяме ценностите си.

Демонстрираме толерантност към всички на база религия, пол, етнос, идеология и др. Проявяваме разбиране и съпричастност; приемаме и уважаваме тези, които имат различни белези от общоприетите. Имаме стремеж към опознаване на другия и себе си; споделяне на емоции и разбиране на гледната точка на отсрещната страна. Работим за изграждане на емоционална интелигентност.

Чувстваме се свободни да творим и смели да реализираме идеите си. Създаваме условия за развитие на индивидуалния творчески потенциал на всяко дете. Смело споделяме мнение; стимулираме инициативността. Показваме иновативност и последователност в работата си; отговорност към труда и идеите - своите и на другите. Вярваме в мотото: “От мен зависи”. Гъвкави сме и далновидни, подхождаме с позитивизъм при трудности. Предлагаме идеи за подобрение и с готовност работим за подобряване на средата около нас.

Умеем да постигаме съгласие в името на общата цел помежду ни и с нашите съмишленици. Работим за опознаване на силните страни на всеки член на екипа; зачитаме и уважаваме мнението на другия. Поставяме си ясни задачи - разпределяме ролите, стъпките, изпълняваме в срок, обобщаваме резултатите, анализираме - вадим изводи и поуки. Демонстрираме отговорност, уважение и разбирателство. Споделяме близки ценности; открито като стимулираме проявите на взаимопомощ и обмен на идеи.

Стимулираме непрекъснатото усъвършенстване на личните и професионални качества; стремежа към развитие и постоянно учене. Работим за изграждане на навици за: познаване на себе си и собствените си възможности; поставяне на реални, постижими цели като даваме най-доброто от себе си; мотивация. Системност и висока степен на организация - индивидуална и на процесите в училището. Насочваме усилия към разпознаваемост и висок имидж на училището.

Горе
BulgarianEnglish