В рамките на работна среща организациите-партньори от Република Северна Македония и България стартираха успешно началото на проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“

Дата

По време на работна среща, на 1 декември в Иваневци, Република Северна Македония се проведе организационна среща по проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“, 2021-1-BG01-KA220-SCH-000027762, по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2.

В срещата взеха участие представители на двете организации, партньори по проекта – ЧОУ „Цар Симеон Велики“ част от Образователния комплекс в гр. София, Иваняне в качеството си на координатор и ОУ „Кочо Рацин“, Иваневци, Република Северна Македония.

Директорите на двете образователни институции – Константина Нешева, директор на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и Николче Циуновски, директор на ОУ „Кочо Рацин“ обсъдиха бъдещите дейности, поставяйки своевременни срокове за възпрепятстване на закъснението по проекта – изготвяне на работна програма и план за предстоящите събития.

Още
статии

BulgarianEnglish