В рамките на проект “InnoSkills through Sport” представители на Спортен клуб „Комак Спорт“ посетиха Латвия

Дата

В периода 2-4 май 2022 г. петима служители на Спортен клуб „Комак Спорт“ – част от Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“, взеха участие в 3-дневна работна среща в гр. Сала, Латвия. 

Целта на срещата – да се обсъди прилагането на ETS (entrepreneurial skills of the future education through sport – предприемачески умения на бъдещото образование чрез спорт) във формалните и неформалните образователни програми, целящи изграждане на предприемаческо мислене сред младите хора в светлината на т.нар. „Индустрия 4.0“.

Петимата участници от България и представители на Спортен клуб „Комак Спорт” – д-р Младен Ламбев – мениджър проекти, Яница Бойчева – експерт ,,Европейски програми и проекти”, Константина Нешева – спортен мениджър, Петър Стоянов – учител по физическо възпитание и спорт и Камелия Найденова – секретар, се включиха в интересните срещи и мероприятия по проекта. 

По време на събитието се проведоха дейности по класове във връзка с диференциране и индивидуализиране на учебния процес за подпомагане на различните нужди и ниво на компетентност на учениците и спортни дейности на открито, подкрепени от Латвийския олимпийски комитет.

„Посещението до Латвия ни вдъхнови и окуражи да продължаваме съвместната работа за създаване на следващото поколение европейски лидери и предприемачи, чрез  иновативни междупредметни връзки и похвати. За пореден път се уверихме, че спорта е не само средство за развиване на физически качества, а и метод за създаване на личностни характеристики, когнитивни процеси, емоционална и социална компетентност, които са така необходими за прогреса на Европа в утрешния ден. Завръщаме се мотивирани да насърчим нашите учениците да се развиват градивно и цялостно чрез спорт”, споделя спортният мениджър Константина Нешева.

Събитието се реализира в рамките на проект “InnoSkills through Sport” („Иновативни умения чрез спорт“), №621999-EPP-1-2020-1-BG-SPO-SSCP, съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. „Комак Спорт“ е координатор на проекта, а партньорски организации са училище „Salas vidusskola“, гр. Сала, Латвия, и Сдружение за македонско-българско приятелство, гр. Битоля, Република Северна Македония.

Още
статии

BulgarianEnglish