В периода 6 – 10 юни 2022 г. се проведе краткосрочен обмен на ученици в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”

Дата

В периода 6 – 10 юни, 2022 г. в гр. София се състоя краткосрочен обмен на ученици в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”, 2019-1-BG01-KA229-062373_1, съфинансиран по Програма  „Еразъм+“, Ключова дейност 2, на Европейския съюз. В срещата взеха участие по 10 участника на възраст между 10-18 г. от двете организации-партньори по проекта: ЧОУ „Цар Симеон Велики“ в качеството си на координатор на проекта, както и партньорите – Училище Buivydiskiu, Литва.

Целта на обмена е да бъде продължение на основите и приоритетите, разгърнати в С2 обмена в Литва, а именно – предприемачески и трансверсални умения у учениците в контекста на въвеждане на Европейско измерение в образованието, както и пилотно да се тестват двата тематични фокуса, заложени в програмата – хуманитарни и природни науки.

Частно Основно Училище „Цар Симеон Велики” откри събитието с кратка музикална и танцова програма. В понеделник събитията акцентираха върху предметните връзки – природни-хуманитарни науки (мини дебат на тема за горски пожари поради глобалното затопляне) и технологии – изкуство (създаване на традиционен сувенир). Следобеда учениците демонстрираха своите умения за дедукция и работа в екип, като разследваха престъпления в София със специална апликация, която маркира главните забележителности в града.

Във вторник програмата бе с фокус технологии и предприемачество, като децата създаваха сладкиши, определяха цената им на база на използваните материали и труд, а след работилницата по маркетинг и реклама имаха възможност за създадат свой рекламен клип. След гласуване сред учителите най-добрата реклама бе отличена.

Сряда бе посветена на природните науки. Участниците по проекта бяха част от “Сай-Хай” фестивала, където групи ученици от гимназията презентираха своите проекти за опазване на околната среда чрез местни инициативи. Следобед учениците посетиха TechnoMagicLand, където експерти в областта представиха различни опити в сферата на природните науки и електрониката.

В четвъртък учениците от България и Литва посетиха град Пловдив, най-старият жив град в Европа, като част от културната програма по проекта. В посещението бяха включени различни предизвикателства, свързани с развитието на различни умения у децата: ориентация, работа в екип, интервюта с непознати и други. Програмата приключи в петък с работилници за обратна връзка, взети уроци и обсъждане на следващите стъпки в проекта.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish