В периода 22 – 28 май 2022 г. се проведе краткосрочен обмен на ученици в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”

Дата

В периода 22 – 28 май, 2022 г. в гр. Вилнюс, Литва, се състоя краткосрочният обмен на ученици в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”, 2019-1-BG01-KA229-062373_1, съфинансиран по Програма  „Еразъм+“, Ключова дейност 2, на Европейския съюз. В срещата взеха участие по 10 участника на възраст между 10-18 г. от двете организации-партньори по проекта: ЧОУ „Цар Симеон Велики“ в качеството си на координатор на проекта, както и партньорите – Училище Buivydiskiu, Литва.

Целта на краткосрочния обмен е да развие предприемачески и трансверсални умения у учениците в контекста на въвеждане на Европейско измерение в образованието, както и пилотно да се тестват двата тематични фокуса, заложени в програмата – хуманитарни и природни науки.

Програмата беше открита с музикален поздрав от Училище Buivydiškės, след което учениците представиха своите държави с кратка презентация, традиционни танци и музика. След обедната почивка участниците имаха възможността да упражнят своите дигитални компетенции, като създадоха лого на проекта, а следобеда, разшифровайки загадки, учениците използваха своите умения за работа в екип и разпределяне на задачи, за да открият различни културни паметници в столицата.

Вторника беше посветен на технологиите и предприемачеството, като експерти от Vilnius Vocational Training Centre of Technologies проведоха работилници с учениците с фокус върху ценообразуване и производствения процес на различни електронни продукти. Най-добрият проект бе отличен от жури.

Програмата в сряда акцентира върху устойчивото развитие и използване на еко-съобразни материали. В две работилници, прилагащи ПБО методологията по природни науки, учениците създаваха свои продукти по темите “Създавам устойчив свят – пазарувам отговорно“ и “Ефектът на замърсяването с пластмаса”. 

В четвъртък и петък културната програма бе съчетана с различни дейности, развиващи редица умения на 21-век у учениците – работа в екип, организационни и лидерски умения, предприемаческа инициатива, дигитални и презентационни умения.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish