В периода 10 – 14 октомври 2022 г. се проведе краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонал в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”

Дата

В периода 10 – 14 октомври, 2022 г. в гр. Вилнюс, Литва, се проведе краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонал в рамките на проект „Обмен чрез проектно – базирано и проблемно-базирано обучение за предприемачески умения: EntreCompXchange”, 2019-1-BG01-KA229-062373_1, съфинансиран по Програма  „Еразъм+“, Ключова дейност 2, на Европейския съюз. В срещата взеха участие по петима представители на двете организации-партньори по проекта: ЧОУ „Цар Симеон Велики“ в качеството си на координатор на проекта, както и партньорите – Училище Buivydiskiu, Литва.

Петимата участници от България и представители на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ бяха Пламен Маргаритов – учител по предприемачество и английски език, д-р Младен Ламбев – мениджър проекти, Яница Бойчева – експерт ,,Европейски програми и проекти” и преподавател по География и икономика и Гражданско образование, Вероника Маргаритова – учител по английски и испански език, и Катерина Сакалийска – учител по биология. Образователният комплекс „Цар Симеон Велики“ в гр. София, Иваняне, част от който е Частно основно училище “Цар Симеон Велики”,   включва още Частна детска градина “Росица”, Частна гимназия по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов”, Спортен клуб „КОМАК Спорт“ и Център за обучение “Цар Симеон Велики”.

По време на обучението (C4: Прилагане на иновативна методология за проектно и проблемно базирано обучение в училищното образование) се тества прилагането на разработената по проекта Иновативна обучителна методология за проектно-базирано и проблемно-базирано обучение и разработените иновативни обучителни учебни програми, инструменти и материали. Приложиха се методите на неформалното образование, включително: ролеви игри; разиграване на реални сценарии; смесване на жанрове за писане и четене; опит от реалния свят, внесен в класната стая; уроци, развиващи различни умения чрез изследване и междупредметни връзки; методи на сътрудничество и комуникация.  Тематичните фокуси на събитието се разгърнаха в две основни направления с различни възрастови групи ученици – Природни науки, включващи часовете по математика, биология, химия и Хуманитарни науки, включващи часовете по история и предмети, свързани с обществото.

В рамките на обучението, участниците от Частно Основно Училище „Цар Симеон Велики“ развиха своите лични умения и компетенции в обхванатите тематични области – предприемачески, трансверсални умения, умения за учене, междуличностни, междукултурни и граждански компетенции, и способност за осмисляне същността на ценностите на Европейския съюз. Придобитите лични знания, умения и компетенции у участниците бяха интегрална част от развиваните умения в контекста на проектно и проблемно-базираното обучение – ученето чрез преживяване е ключов подход при прилагане на методите на неформалното образование и представлява предизвикателство към личностите качества на всички участващи в образователния процес страни.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish