Успешно завърши събитието по краткосрочна мобилност за ученици в ЧОУ „Цар Симеон Велики”, София по проект „Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда”

Дата

През юни 2022 ЧОУ „Цар Симеон Велики” беше домакин на събитие C2: Краткосрочна мобилност за ученици, за което отговорните учители по проекта съставиха план за експериментите, включени във видеата на база изработените предложения по активност C1, която се проведе в Македония през предходната година.

Програмата включваше панели, които допринасят за постигане основната цел на проекта – създаване на иновативна и интегрирана онлайн-обучителен ресурс и материали за изучаване на природните науки в дигитална среда.

Наред с новите знания и умения, които получиха учениците от Република Северна Македония и България на възраст от 10 до 18 години, с които се срещнаха и различните интерактивни занимания по групи, учениците успяха да се докоснат до снимачната площадка чрез създаване на сценарии за образователните видеоматериали и поставяйки себе си в игрови роли в извършването на експериментите. осъществиха активна дейност по изготвянето на иновативната и интегрирана методология, като развиха капацитет за нейното прилагане на практика.

Образователните видеоклипове включваха дейности по: пречистване на вода; изолиране на наследствено вещество; работа с микроскоп и правила за работа в лаборатория; конструиране на батерия от лимони; демонстрация на интересни химични и физични явления.

Въз основа на игрова симулация, лабораторни експерименти, индивидуална работа и последвала групова дискусия, учениците (пре)откриха значението и смисъла да се забавляват докато учат и трупат нови умения.

Събитието се реализира по проект 2020-1-BG01-KA226-SCH-095199  “Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда „.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish