Ученици изследват устойчивите перспективи и развиват зелени умения в рамките на обучително събитие по проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“

Дата

С вдъхновяващи работилници и лекции в природата групи протекоха третият, четвъртият и петият ден от обучителното събитие на ученици по проект проект „ Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация”, (2021-1-BG01-KA220-SCH-000027762), съфинансиран по програмата „Еразъм+“, ключова дейност 2. В обучението взеха участие по 10 ученика от Република Северна Македония, Република Сърбия и България.

Целта на проекта бе да се проведе обучение за прилагане на методите на проблемно-базираното обучение за овладяване на зелени умения у учениците. В хода на програма на събитието се теставаха част от упражненията и уроците за обучение, част от иновативните учебни програми, които разработват парньорските-организации.

Третият ден (06. 03. 2023 г. ) от програмата се проведе под мотото „Ден на зелените умове“. Участниците започнаха деня със среща в Основното училище „Христо Ботев“, откъдето тръгнаха на екскурзия до природния резерват „Ерма“. Там те имаха възможността да се насладят на природата и да се запознаят с принципите на устойчивостта, преминавайки през ждрелото на река Ерма, Погановския Манастир, теснолинейките и труднопроходимостта на маршрута като последната дестинация беше училището в Трънски Одоровци, в което има само 2 ученика.

След това, участниците се ангажираха в работилница и дискусии на тема „Климатични промени“. Този етап на деня им предостави възможност да разберат важността на екологичната устойчивост и как могат да допринесат за борбата срещу изменението на климата.

Последната активност за деня беше работилница за зелени иновации, където участниците разработваха идеи и проекти за промяна към по-устойчив начин на живот като написаха и еколични азбуки на всеки език – български, македонски и сръбски.

Четвъртият ден (07. 03. 2024 г.) от обучението беше посветен на развитието на устойчивите умения. Денят започна със среща в Основното училище „Христо Ботев“, последван от работилница по рециклиране, където участниците научиха как да намалят отпадъците и да преобразуват отпадъците в ресурси.

Следващата активност беше работилница, която бе посветена на „Кръговрата на живота и значението на човека в тази сфера“,  имайки за цел да научи участниците за връзката между здравето на хората и устойчивото развитие на земята.

Денят продължи с еко-изследователска обиколка, която включваше посещение на ферма с магарета и експедиция в природния резерват Смиловски езера, като по време на тези активности, на участниците беше изнесена лекция относно живота на всеки един животниски вид. След тези вълнуващи преживявания, участниците се ангажираха в дебати по въпроси на устойчивостта, което им даде възможност да споделят своите мнения и да обсъдят важни теми свързани със защитата на околната среда.

Последния ден (08. 03. 2024 г.) започна с поздравителни дейности от страна на всички ученици, които поднесоха цветя по повод „Дена за жената“ на всички преподаватели. След това имаха задача заедно да обобщят какво научиха по време на обучението и дали има нещо, което биха пренесли у дома.

За финал на обмена, участниците се събраха заедно, за да засадят дърво на приятелството, символизиращо връзката и приятелствата, които създадоха през обучението си.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish