Транспорт

ТРАНСПОРТ

ЧОУ „Цар Симеон Велики“ и ЧГПНП „Асен Йорданов“ разполагат с микробуси, които обслужват децата от двете учреждения. Маршрутите са оптимално организирани и съобразени с местоживеенето на учениците.