Анкета на родителите след първи срок на учебната 2021/2022 г.

Дата

Все по-висока оценка за учителите, учебната програма и екипа на ЧОУ Цар Симеон Велики”. Това показват данните от традиционната следсрочна анкета с родителите на нашите ученици. 

Една от тенденциите, която се забелязва е, че все повече родители се включват и попълват анкетата, което показва тяхната ангажираност към процесите и живота в училище. Общата удовлетвореност от екипа на Цар Симеон Велики” е 8.2/10 като смятаме това за ясен показател за отношението, успеха, който постигаме и все по-добрата услуга, която предоставяме. За сравнение, в същия период през миналата учебна година общата удовлетвореност е оценена със 7.8/10. Родителите оценяват като положителна комуникацията с училището, както и създаването на спокойна и приятелска атмосфера.

Методиката ни на преподаване също е отличена с висока оценка, като с положителен знак са оригиналните учебни проекти, обучението ни чрез игра и разнообразието от дейности в образователния комплекс. Въпреки трудната обстановка през последните две години, родителите отчитат добрата възможност за качествено онлайн обучение, както и допълнителните ресурси и материали. Като добри практики са оценени фокусът върху индивидуалните потребности и напредък на ученика. изходните билети, както и възможността за онлайн срещи и консултации с всички учители. 

Ето и някои от коментарите в анкетата:

„Сплотеният и високо професионален екип. Прекрасната учебна база. Персоналното отношение към децата. Оригинални учебни проекти. Обучение чрез игра.”

„Възлагането на проекти, които после децата представят пред класа. Това им помага да се научат да разказват и да преодоляват притеснението си от говорене пред публика.”

„На първо място – дъщеря ми идва спокойна и с желание на училище! Харесва ми безкрайно, че има възможност да спортува и да играе навън, организацията на блокове и по-дълги междучасия.”

Високата оценка е ясен знак, че се развиваме в правилната посока, но също и сигнал, че имаме какво да подобрим. Ще продължаваме да интегрираме обратната връзка и препоръките на родителите. Едни от нещата, които планираме са организирането на уроци и часове извън сградата, на чист въздух в двора, интересни събития за деца и родители, както и срещи с различни гост лектори. 

Благодарим на всички родители, които се включиха в анкетата ни!

Още
статии

BulgarianEnglish