Процедура по прием на нови ученици в ЧСУ “Цар Симеон Велики”

Стъпка 1: Попълване на заявление

  • Формуляр може да изтеглите тук

Стъпка 2: Среща с ръководството

  • На тази среща минавате през информационния пакет на училището, който включва описание на общността и културата ни

  • Можете да зададете всички въпроси, свързани с профили, начин на преподаване или друго, което Ви вълнува

Стъпка 3: Двудневно преживяване в училище, което включва:

-Запознанство с класа и класния ръководител и прекарване на време с тях;

-Среща с екипа за личностно развитие за преценка на готовността на ученика  за прием в ЧСУ “Цар Симеон Велики. 

  • При прием за подготвителна група и първи клас процесът включва използването на световно известни стандартизирани средства, като DESK-3 -за ранна училищна готовност, среща с логопед и общообразователен тест.

  • При прием след втори клас процесът включва използването на световно известни стандартизирани средства, като WISC-IV, среща с логопед и общообразователен тест.

-Родителят/родителите попълват CAB въпросник с цел подпомагане опознавателния процес;

Стъпка 4: Среща с ръководството за обратна връзка и предоставяне на доклада изготвен от нашите специалисти;Стъпка 5: При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧСУ “Цар Симеон Велики”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите и им се дава системна информация относно приобщаването на детето

Горе
BulgarianEnglish