Стартира 5-дневно обучително събитие за 30 ученика по проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“, съфинансиран по програма “Еразъм+”

Дата

В периода 4 – 8 март 2024 г. в Република Сърбия се проведе 5-дневно обучнително събитие за ученици в гр. Димитровград, Република Сърбия по проект „ Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация”, (2021-1-BG01-KA220-SCH-000027762), съфинансиран по програмата „Еразъм+“, ключова дейност 2. В обучението взеха участие по 10 ученика от Република Северна Македония, Република Сърбия и България.

Посредством изпълнението на проекта, партньорите от трите организации се стремят да формират в целевите групи знания и умения по екология, зелените умения и глобалните проблеми, които да допринесат за справянето със съвременните екологични предизвикателства, като изменение на климата, изчерпване на ключови природни ресурси и загуба на биоразнообразието.

Целта на проекта бе да се проведе обучение за прилагане на методите на проблемно-базираното обучение за овладяване на зелени умения у учениците. В хода на програма на събитието се теставаха част от упражненията и уроците за обучение, част от иновативните учебни програми, които разработват парньорските-организации.

В първия ден на обучението (04. 03. 2024 г. ), участниците се събраха в Основното училище „Христо Ботев“ за един вълнуващ и образователен ден, през който основния фокус беше запознаване и преглед на обучителната сесия за последвалите 4 дни от събитието.

Следващия ден (05. 03. 2024 г.) започна с обиколка из училището на домакините парньори, като след това всички учениците се отправиха на представляение в Културния център, където имаше възможност да се насладят на интересно изпълнение посветено българската трациция за Баба Марта и идването на пролетта. 

Следващата активност включваше обиколка на града, фокусирана върху устойчивите перспективи като учениците имаха задачата да проследят кои са екологичните практики в населеното място и кои не. Участниците се насладиха на разходка, която обхвана Градската Галерия, Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Националната Библиотека и Спортния Център.

След обедната почивка, участниците бяха ангажирани в екипна работа, която основна цел беше решаване на проблеми в гр. Димитровград, като това допринесе за развитието на техните лидерски умения. Денят завърши със симулация на общински съвет, където участниците имаха възможност да изразят мненията си и да гласуват за най-добрия и устойчив проект.

В следващите дни от събитието, предстоят редица обучения из природата с педагози специалисти по темата за екологията – представители Основно училище „Христо Ботев“.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish