“Sci High” – научен клуб

Клуб Sci High е извънкласна дейност, която цели да ангажира ученици в гимназиален етап (14-18 години) в решаването на реални проблеми за общността/системата, в която живеят. Те са в центъра на процеса, избират проблема, на който търсят решение, ползвайки научен подход, като са подкрепени от учител в училище и научни ментори от университета и бизнеса.

Визия

Ние в Sci-High вярваме, че българската икономика има нужда от по-добре подготвена работна сила, ресурс от млади хора с отговорност към обществото и природата, ориентирани към колективно планиране и предлагане на решения, ползвайки наука.

Мисия

Да вдъхновим ученици да се занимават с наука и да използват научен подходкато подкрепяме училища в провеждането на научни фестивали.

Цели

1. Ангажираме ученици в решаването на реални проблеми заобщността/системата

2. Развиваме ключови умения в тях, през стъпките на Sci-High – работа в екип, презентационни умения, умения за вземане на решения.