Такси

такси

*Таксите са годишни и важат за новопостъпващи ученици в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ (ПК-7. клас) и ЧГПНП „Асен Йорданов“ (8-12 клас)

ПРИЕМ Годишна такса в лева 2024/2025
Подготвителен клас 8 500
1-4 клас 9 900
5-7 клас 10 000
8-12 клас 10 000

*За учениците в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ таксата включва целодневно обучение, допълнителен спорт 2 часа/седмица, 1 бр. училищна униформа и медицинска застраховка.

**За учениците от ЧГПНП „Асен Йорданов“ таксата включва полудневно обучение и медицинска застраховка.

***Всички такси могат да бъдат платени съгласно 3 разплащателни плана: на една, две или девет вноски.