Такси

такси

*Таксите са годишни и важат за новопостъпващи ученици в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ (ПК-7. клас) и ЧГПНП „Асен Йорданов“ (8-12 клас)

ПРИЕМГодишна в лева 2023/2024Месечна в лева 2023/2024
Подготвителен клас6500542
1-4 клас8900742
5-7 клас9000750
8-12 клас8500708

*Таксата включва целодневно обучение, допълнителен спорт 2 часа/седмица, 1 бр. училищна униформа и медицинска застраховка.