Работна среща по проект „Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда” се проведе в Литва

Дата

В периода 16-20 януари 2023 г. в Литва се проведе 5-дневна работна среща по проект „Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда”. В срещата взеха участие представители от Северна Македония, Литва и България.

Целта на проекта бе да се проведе обучение за прилагане на методите на проблемно-базираното обучение в онлайн среда и по-специфично интегриране на проблемно-базираното обучение в процеса на предоставяне на висококачествено образование в онлайн среда.

10 участници от България, представители на ЧОУ “Цар Симеон Велики”, се включиха в интересните срещи и мероприятия по проекта: д-р Младен Ламбев – мениджър проекти, Яница Бойчева – експерт ,,Европейски програми и проекти”, Ангела Митровска – експерт ,,Европейски програми и проекти”,  Константина Нешева – директор , Велина Кадиева – педагогически съветник, Александра Владимирова – учител по немски език, Станислава Стефанова – учител по химия и физика, Теодора Димитрова – учител по обществени и природни науки, Иван Драгомиров – учител по английски език и Яни Димитров – учител по физика.

Екипът ни беше на посещение в общински и частни детски градини и училища, където наблюдава часове, в които нагледно учители демонстрираха как се преподава по методът STEM. След всяко посещение участниците от трите страни проведоха дискусии, на които обсъдиха добрите идеи и практики.

Голям интерес предизвикаха част от часовете в детската градина, където при най-малките бе използван не SТЕМ, а STEAM методът на обучение, който набляга на художествените умения и дисциплини, които развиват любопитството, дизайна, иновациите, въображението, креативността и търсенето на разнообразни решения на един и същ проблем, но с нова творческа и художествена перспектива.

В университета във Вилнюс, Станислава Стефанова и Теодора Димитрова изнесоха презентация пред участници от Литва и Македония, с която споделиха опита си в провеждането на уроци и внедряване на STEM методологията в ЧОУ “Цар Симеон Велики”. Колегите от Северна Македония също споделиха своите възгледи по темата.

“Посещението в Литва ни вдъхнови и ни даде увереност, че вървим в правилната посока. Прибрахме се с нови, свежи идеи за провеждане на интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, включващи различни учебни предмети. За пореден път се уверихме, че STEM или STEAM подходът стои в основата на образованието на бъдещето. Новите поколения се подготвят така, че да могат да живеят в постоянно променяща се среда и дори се обучават за работни места, които все още не съществуват поради промените, които технологии като изкуствения интелект ще донесат.”, споделя педагогическият съветник Велина Кадиева.

Събитието “Обучение за 30 учители във Вилнюс, Литва” се реализира в рамките на проект „Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда”, № 2020-1-BG01-KA226-SCH-095199.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish