Проведе се работна среща между организациите-партньори от Република Сърбия и България по проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“

Дата

На 8 декември 2022 г. в гр. Димитровград (Цариброд), Република Сърбия, се проведе организационна среща по проект „Развитие на ключови компетенции за устойчивост и зелени умения в училище чрез проблемно-базирано обучение в контекста на зелената трансформация“, 2021-1-BG01-KA220-SCH-000027762, съфинансиран от ЕС по програмата „Еразъм +“, Ключова дейност 2.

В срещата взеха участие представители на две от трите организации, партньори по проекта: координатора на проекта ЧОУ „Цар Симеон Велики“ – част от Образователния комплекс в гр. София, Иваняне, включващ Частна детска градина “Росица”, Частно основно училище “Цар Симеон Велики”, Частна гимназия по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов”, Спортен клуб „КОМАК Спорт“ и Център за обучение “Цар Симеон Велики”, както и партньора от Сърбия ОУ „Христо Ботев“, Димитровград, Сърбия. Третият партньор по проекта е училище „Кочо Рацин“, Иваньевци, Битоля, Република Северна Македония.

Двама представители от България на Образователния комплекс, в частност ЧОУ „Цар Симеон Велики“: д-р Младен Ламбев – мениджър проекти, и Яница Бойчева – експерт ,,Европейски програми и проекти”, се срещната с директора на образователната институция, ОУ „Христо Ботев“ – г-жа Милена Ставров. По време на срещата се обсъдиха бъдещите дейности, поставяйки своевременни срокове за възпрепятстване на закъснението по проекта – изготвяне на работна програма и план за предстоящите събития.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish