Проект на ЧОУ „Цар Симеон Велики” с престижно отличие

Дата

Проектът на Частно основно училище „Цар Симеон Велики” на тема „Проектно-базирано обучение в иновативната класна стая“, изготвен от преподавателите Мария Иванова, Станимира Трифонова и Катерина Такова, получи награда от Център за развитие на човешките ресурси, след като беше високо оценен на годишния обзор за приключили през 2021 година проекти по програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност”.

Днес, 17 декември, в столичен хотел, се проведе Валоризационна конференция на тема „Възстановяване от кризата и насърчаване на приноса към Европейското образователно пространство“, по време на която се състоя и официалната церемония по връчване на отличията.

На награждаването присъства координаторът по Еразъм проектите и директор на ЧГПНП „Асен Йорданов” Пламен Маргаритов, който прие наградата от името на екипа и коментира признанието.

„Проектът „Проектно-базирано обучение в иновативната класна стая“ има за цел да подобри равнището на ключовите компетентности и умения на учителите, както и да повиши качеството на обучение и насърчаване на иновациите. Пилотно беше приложен интердисциплинарен подход за интегриране във всички предмети на проектно-базираното образование, развиващо предприемачески и трансверсални умения в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Бяха създадени подробни планове за уроци, включващи ПБО методи със съответните рубрики, като част от организираните обучения. Резултатите от прилагането на проекта са повече от категорични. Специални благодарности на Мария Иванова, Станимира Трифонова и Катерина Такова, които работиха по този проект. Той е основата на следващите ПБО иновации и методики в нашата организация. Благодарим на организаторите, че го отличиха”.

По време на Валоризационната конференция бяха представени широкият обхват и ползотворните резултати от проектите, реализирани в България през 2021 г. в рамките на Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, а на демонстрационно изложение „И аз умея” всички наградени организации, включително и ЧОУ „Цар Симеон Велики”, участваха със свои презентации на проектите си.

Още
статии

BulgarianEnglish