Прием
5-7 клас

ПРИЕМ В 5-7 КЛАС

Нашето училище се движи в крак с динамиката на промените в света, следва и прави нужното, за да удовлетвори необходимостта на обществото от активни, любознателни, отворени към новия ритъм, креативни и изобретателни млади хора.

Висококвалифицираният ни учителски екип стимулира любопитството на учениците, подкрепя ги в мечтите им и ги мотивира да ги преследват. В среда на разбирателство учителите ни възпитават децата на дисциплина, отговорност и уважение, ежедневно демонстрират силата на работата в екип и колко са важни старанието, добрите обноски и любовта към Родината.

💡 ЧОУ „Цар Симеон Велики“ предлага ранно профилиране след 4. клас в две паралелки – природо-научна (STEM) и предприемачество.

ПРОФИЛ STEM

Учим по програма, базирана на интердисциплинарен и приложен подход в преподаване на математика, технологии и природни науки;

В процеса на подготовка и по време на всеки учебен предмет учениците изследват научни въпроси, казуси и приложения. Идеята е да се насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения на проблеми от истинския живот.

 ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Целта на паралелката е да развива умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност;

Учениците се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и критично мислене, насочени към решаване на проблеми, поемане на рискове и развиване на социални умения и гражданска позиция.

❗Иновативната ни учебна методология включва проблемно-базираното обучение (Problem-based learning).

ПРИЕМ В 5., 6. и 7. КЛАС

Ученикът прекарва два дни в училище, по време на които:

Обследващият екип:

Изпитите дават възможност на кандидатите да покажат знанията и уменията, които са придобили и развили в училищна среда. Задачите измерват как учениците подхождат към проблеми, четене с разбиране, концентрация и аргументация.

*Училището запазва правото си да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже прием на ученик.

Още полезна информация:

Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас

Свържете се с нас за среща на тел. 02 9977454, +359 879 216 099 или на имейл office@tzarsimeon.bg

* Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление

Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да изтеглите от ТУК.

Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

Детето прекарва 2 дни
в училище

Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧОУ “Цар Симеон Велики”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна информация относно приобщаването на детето.