ПРИЕМ В 1. КЛАС С НЕМСКИ ЕЗИК

За новата учебна 2023/2024 екипът на Частно училище “Цар Симеон Велики” открива прием за първокласници в нова паралелка с усилено изучаване на немски език.

Учебната програма ще включва 10 часа седмично изучаване на езика.

В учебната програма са заложени и още много извънкласни занимания с фокус общуване на немски език в реална обстановка, учене чрез игри, забавни занимания и гост-лектори.

Приемът за новата паралелка вече е отворен.

Може да кандидатствате като попълните стандартния формуляр за прием в ЧОУ “Цар Симеон Велики” (*линк към формуляра)