Правила

  • Играй екипно, носи лична отговорност!
  • Не критикувай, ако нямаш по-добро алтернативно предложение!
  • Гради доверие и бъди в постоянен диалог формат: „учители – родители – ученици“!
  • Възнаграждавай инициативността, поемането на отговорност и поемането на риск!
  • Спазвай сроковете и бъди дисциплиниран!
  • Бъди комбинативен, креативен и любознателен!
  • Учи се непрекъснато! Така ставаш все по-добър, в това което правиш!