Поредна среща на деца от ЧОУ „Цар Симеон Велики” с „кучета-терапевти”

Дата

След две регулярни и много вълнуващи срещи на възпитаниците и екипа от ЧОУ „Цар Симеон Велики” с осиновени кучета от доброволци на „Бандата на 1500-те”, днес акцентът в срещата бяха учениците със специални образователни потребности и обучителни трудности.

Според редица проучвания, контактът с кучета в училище намалява тревожността на учениците, благоприятства емоционалното им състояние и психично здраве. Именно заради това осиновената от основателката на „Бандата на 1500-те” Розалин Шмих 4-годишна Лале, влезе в ролята на „куче-терапевт”. 

Специалистите от екипа за подпомагане на личностното развитие, под чието ръководство премина срещата, обясняват още, че чрез спонтанната игра с кучето, децата успяват да си изобретят начини за комуникации с животното и модели на поведение, които след това могат да прилагат в други ситуации. 

Срещите с кучета развиват още социални компетентности като умения за изчакване на ред, редуване, присъстващите деца да си помагат в обща дейност, разпределяне на задачи, което е част от уменията за работа в екип. Ако трябва да се изобразят обратните на тези действия в класната стая, те изглеждат като прекъсване на учителя, намесване в неподходящи моменти по време на урок, извършване на дейности, които не са адекватни на ситуацията.

Освен това децата придобиват опит да разпознават „езика” на кучето – дали е спокойно, развълнувано, дали му се играе и дали отговарят на нуждите му, за да съобразят кое тяхно действие е подходящо и кое не. Децата правят връзка между емоциите и поведението и по този начин развиват емоционалната си интелигентност. 

Естествено за децата е да са любопитни към новото и по-различното. Има обаче и деца със специални образователни потребности, за които срещата с непознатото изглежда страшно и те имат нужда от време да се доверят. По време на срещата голям прогрес в поведението спрямо кучето се забеляза в Мила – ученичка с проблеми от аутистичния спектър от подготвителна група, която първоначално държеше голяма дистанция. До края на срещата Мила успя да се доближи до кучето на „ръка” разстояние. 

„Това е голям опит за нея. За Мила срещите ще допринесат както за подобряване на социалните умения, така и за вербалната  и невербална комуникация, като тя обогатява речника си например с думите за команди, като „седни”, „легни”, „ред”. Наистина е забележително да се наблюдава прогресът”, споделя училищният психолог Ралица Карева.

Специалистите споделиха още, че добра практика за деца с дислексия, езикови и артикулационни затруднения, както и за деца от двуезични семейства, е да четат на животно, тъй като е живо, слуша ги, но не може да ги критикува или да им се присмее. Това е едно от упражненията, които се планират при следващото посещение на косматите опашатковци. 

„Планираме тези срещи да са регулярни и да бъдат включени в обучителната програма на децата със специални образователни потребности”, коментира още екипът за подпомагане на личностното развитие.

Още
статии

BulgarianEnglish