По-висока оценка за екипа на ЧОУ „Цар Симеон Велики” след традиционната анкета на родителите

Дата

Все по-висока оценка за учителите, учебната програма и екипа на ЧОУ Цар Симеон Велики” показват данните от традиционната анкета в края на учебната 2021/2022 г. с родителите на нашите ученици. 

Общата удовлетвореност от екипа на Цар Симеон Велики” е 8.5/10. За сравнение в анкетата от предходния срок този показател е бил 8.2, като считаме това за ясен показател за отношението и все по-добрата услуга, която предоставяме. Родителите оценяват като положителна комуникацията с училището, както и създаването на спокойна и приятелска атмосфера.

Сред акцентите от анкетата се забелязва високата оценка за подхода на учителите (иновативен, предприемачески, грижовен, индивидуален), личното отношение към всяко дете, концепцията за блокове по предметите (съчетаването на нов материал с упражнения), развиване на адаптивността и интелигентността на учениците. 

Като положителни практики, които въведохме през тази учебна година, се отразяват слушането на българския химн всяка сутрин, новата ни библиотека и времето, което децата прекарват в нея, Великденския базар и спортните активности. Проектните дейности отново се оценяват високо от родителите.

Осъвременената организация на учебния процес е един от успешните модели на ЧОУ „Цар Симеон Велики”. Добре структурираният екип на учебното заведение допълнително спомага за постигане на спокойна работна среда, както и за достигане на все по-високи резултати. Родителите отчитат подобрената организация, както и възможността за индивидуални родителски срещи за обсъждане на напредъка на децата.

„Най-доброто училище за детето ми. Радвам се, че сме част от общността. Благодаря!” 

Разбира се, винаги има какво да подобряваме. Част от родителските коментари са свързани с оползотворяването на общите пространства и свободните зони в училище. Щастливи сме да обявим, че през лятото стартираме мащабен ремонт, който ще превърне общите помещения в пространства за учене, игри и места за споделяне и социализация. 

Още
статии

BulgarianEnglish