От учители за учители – полезни работилници и обмяна на опит

Дата

Ние, екипът на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики”, ежедневно се стремим да подобряваме качеството на обучение на нашите деца и преподаватели, плавно въвеждаме нови и успешни методологии на обучение, търсим различни и иновативни подходи за развитие на учебния процес. Традиция са споделянето на опит и добри практики между всички учители, които поддържат високото ниво на обучение. 

Педагогическият екип организира специални срещи за различните учебни етапи, в които се обсъжда напредъкът на всеки ученик, както и се дават полезни съвети за индивидуалното развитие на децата. Анализират се резултатите от междинните оценявания, както и от анкетите 7c’s на учениците и се набелязват следващи стъпки за действие.

През тази учебна година в традиция се превърнаха и работилниците за споделяне на опит. Преподавателят по английски език г-жа Радафина Петлешкова разказа на своите колеги повече за това как да включат успешно обратната връзка по време на урока – с проверка на разбирането от страна на учениците, с даване на точни инструкции и различни примери за диференциране на класната стая.

Вероника Тодорова, учител по английски език в гимназиален етап, изнесе работилница на тема „Обратно планиране” като на фокус бе как учителите да си поставят амбициозни цели на преподаване и да ги постигнат и защо е важно да се планират учебните раздели предварително. Г-жа Тодорова разказа и повече за нейния предмет социално-емоционално учене и разкри техники за привличане на вниманието на учениците.

„Работа със софтуерни и електронни продукти” и „Google продукти и подготовка за сертификация Level 1 на Google” бяха уъркшопите на Иван Драгомиров, който преподава английски език и компютърно моделиране в начален етап. 

Г-жа Деси Якимова, класен ръководител в начален етап, сподели със своите колеги повече за това как тя планира уроците си. Преподавателите разгледаха няколко различни подхода при подготовката на всеки урок с фокус върху самия ученик, неговото разбиране и осъзнаване, а не върху самото изнасяне на теоретичната част.

Координаторът на Екипа за подпомагане на личностното развитие Яне Николов организира обсъждане на работата с деца в риск – как най-добре може да се подпомогне ученето и изграждането на подкрепяща среда.

В края на учебната година учителите от начален етап присъстваха на работилница „Забавна и състезателна математика”.

Постоянното учене и непрекъснат устрем за подобряване на образователната среда в общността са сред приоритетите на училищния екип. С правилната организация, ежедневна подкрепа и мотивация добрите резултати са гарантирани.

Още
статии

BulgarianEnglish