Мисия образование – разговор с д-р Росица Врабевска

Разговор на д-р Росица Врабевска с Евелина Павлова от подкаста Triple E.Y.E Project

В този епизод говорим за предизвикателствата пред образователната система, за разликите между частното образование в България и в чужбина, за дигитализацията и дистанционното учене, за иновациите и какво означава да „поставим детето в центъра на процеса“ и за още много други неща, които могат да определят мисията Образование като успешна.

Какво означава да поставим детето в центъра на образователния процес?

Това е цялостна концепция как детето да се изгражда като личност в рамките на цялто му обучение. Това не става за ден. Не става и за два.  В същото време то трябва да се впише в екипа. Безстерсовата среда е един от начините детето да бъде в центъра.Свободата на детето не трява да е слободия, но ние трябва да се съобразим с него. Да се замислим трябва ли детето да учи задължително няколко  езика още от първи калас или да получава само шестици. Все още има деца, които получават от родителитее си десет лева, ако имат отлична оценка или по някой шамар, ако имат двойка. Често ние си мислим, че го правим за тяхно добро, но пречупваме тяхната личност.

Може ли да кажем, че мисията на образованието е да възпита в децата любов към ученето? 

Да. По-скоро да мислят бързо и аналитично.

Защо преподавате родолюбие?

Човек трябва да си знае корените, за да знае кой е. Трябва да стъпи на нещо и така да осъзане, че ние не сме тук случайно. Историята трябва да се учи и трябва да се знае, защото там са примерите, които учат. Историята е учител, но за нас е важно и да научим децата на добротворчесто днес.

За какво не са готови децата, завършващи учлище?

При нас все още битува идеята за знание заради самото знание.Нашият мозък не е гардероб, в който трупаме. Ние трява да знаем как да използваме тези знания.

Какво би пожелала на всички зрелостници, които завършват в тази трудна година?

Пожелавам на всички зрелостници да си намерят пътя. Да се осъзнаят като личности и да бъдат полезни за себе си и за обществото!

Чуйте нашия разговор в Podcast!