В периода 30 ноември – 2 декември 2022 г. се проведе краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонал в рамките на проект „Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на зелен и личностен растеж”

Дата

В периода 30 ноември – 2 декември, 2022 г. в гр. Битоля, Република Северна Македония, се проведе краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонал в рамките на проект „Развитие на еко-предприемачески компетенции за постигане на зелен и личностен растеж”, 2020-1-BG01-KA201-078957, съфинансиран по Програма  „Еразъм+“, Ключова дейност 2, на Европейския съюз. В срещата взеха участие по петима представители на трите организации-партньори по проекта: ЧОУ „Цар Симеон Велики“ в качеството си на координатор на проекта, както и двамата партньори – Ecocenter Alapítvány, Унгария и Сдружение за македонско-българско приятелство, Република Северна Македония.

Петимата участници от България и представители на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ бяха Константина Нешева – директор на ЧОУ ,,Цар Симеон Велики”, д-р Младен Ламбев – мениджър проекти, Яница Бойчева – експерт ,,Европейски програми и проекти” и преподавател по География и икономика и Гражданско образование, Петър Стоянов – учител по физическо възпитание и спорт, и Валерия Кьойбашиева – учител по Информационни технологии. Образователният комплекс „Цар Симеон Велики“ в гр. София, Иваняне, част от който е Частно основно училище “Цар Симеон Велики”,   включва още Частна детска градина “Росица”, Частна гимназия по природни науки и предприемачество “Асен Йорданов”, Спортен клуб „КОМАК Спорт“ и Център за обучение “Цар Симеон Велики”.

По време на срещата бяха обсъдени постигнатите резултати до момента, в т.ч. проведените „Краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонал“ в Унгария и „Обучителен тренинг за преподаватели от прогимназия и по природни науки“ в България. Партньорите обсъдиха и работата по интелектуалните продукти, както и допълнителните дейности по проекта, необходими за успешния му завършек. Сред тях са завършването на методическо ръководство за учителя за формирането на еко и предприемачески умения чрез проектно и проблемно-базирано обучение, учебно пособие за ученици в прогимназиален етап за иновативно еко-предприемаческо обучение, интердисциплинарна методика за формиране и интегриране на предприемачески умения в специфичен контекст на обучение, свързан с екология и опазване на околната среда; разработването на образователни видеоклипове и провеждането мултипликационни събития в трите държави.

*Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish