Клубна дейност – прогимназиален етап

“English Drama Club” с Александра Цонева

Клубът е подходящ за деца от 2. до 6. клас.

“English Drama Club”ще работи върху уменията за творческо мислене, ще насърчава работата в екип и ще даде на учениците възможност да се обогатят в областта на сценичните изкуства и езика. 

Използването на драма в езиковото обучение намира отправна точка с насочването към комуникативно-прагматичния подход в чуждоезиковото обучение. По този начин сцената се превръща в едно забавно място за учене чрез мимики и действия. 

Театърът на английски език съчетава функционалната страна на изкуството – неговия словесен, пластичен, музикален и изобразителен език с практическия. Емоционалното възприемане на чуждия език чрез вникване във взаимоотношенията и прякото общуване на децата чрез ролева игра, допринася и за тяхното образно мислене, като същевременно разгъва инициативност и самостоятелност. 

Александра Цонева е учител в начален етап в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Има бакалавърска степен по „Английска филология” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и завършва с отличие магистърската си степен по „Начална училищна педагогика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Като педагог и филолог тя е посветена на това да направи всеки урок иновативен, разбираем, поучителен и най-вече интересен.

„Научен клуб” със Станислава Стефанова

Клубът е подходящ за деца от 5. и 6. клас.

Защо дъгата се получава точно след като е валяло дъжд? Защо желязото ръждясва, оставено на въздух и под дъжда? Как можем да напишем писмо с невидимо мастило? А каква е работата на космонавтите и как можем да се ориентираме по звездите? 

Науката може да отговори на всеки един въпрос – именно това я прави толкова интересна и забавнa! Всяка седмица изследователите от научния клуб ще правят научни експерименти, практически модели и лабораторни упражнения по биология, химия и физика и астрономия, ще играят игри, ще изследват света под микроскоп, ще се състезават и ще се учат как да работят в екип! 

Станислава Стефанова е преподавател по природни науки в ЧОУ „Цар Симеон Велики” и ЧГПНП „Асен Йорданов”. Като част от екипа на Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“ участва в редица проекти, свързани с еко предприемачеството и STEM обучение в електронна среда. Разписва методология, която да се използва и от други учители и е съавтор на учебно помагало за ученици. Освен това участва в разработката на онлайн платформа с видео съдържание на експерименти по химия.

Клуб „Роботика” с Технократи

Клубът е подходящ за деца от 3. до 6. клас.

Клубът по „Роботика” предлага по интересен и забавен начин участниците в него да се докоснат до различни науки и съвременните разнообразни технологии. Учениците ще конструират, програмират и управляват собствен робот, както и ще обогатят познанията си по механика, същност и приложение на сензорите и програмиране. 

Залагайки на ново поколение хардуеър и софтуер, Технократи използва естественото състояние на детския ум – изобретателност, любопитство и въображение и ги трансформира в реални умения. В клуба технологиите служат като средство за изучаване не само на установени учебни дисциплини – математика, наука и изкуства, но и на специфични личностни умения като себепознание, емоционална интелигентност и работа в екип. Децата осъзнават по-добре своите силни страни и индивидуални възможности, възприемат новите технологии като средство, което открива нови хоризонти. 

Технократи са иновативен екип, който споделя страстта към наука, образование и технологии. Вярват, че интересът към учене, нови знания и емоционално и артистично изразяване са част от всяко дете в ранна детска възраст. 

Клуб „Състезателна математика” с Дарин Тодоров

Клубът е подходящ за деца от 5. до 7. клас.

Целта на клуба по „Състезателна математика” е да подготви учениците за явяване на състезания и конкурси от националния математически календар. Занятията са насочени към развиване на стабилни и трайни знания по предмета, както и трениране на памет и концентрация.

Дарин Тодоров е опитен преподавател, чиито ученици са печелили редица медали от национални и международни математически турнири. Специализирал е педагогико-математически модул на обучение към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Занимава се с преподавателска дейност повече от 4 години, както с ученици, така и със студенти. 

Клуб „Родолюбие” с Невсе Люманкова

Клубът е подходящ за всички деца от начален и прогимназиален етап.

Целта на клуб „Родолюбие” е учениците да надградят знанията си и да обогатят общата си култура за българската история, литература, традиции, обичаи и изкуство по интересен начин. Когато едно дете бъде възпитано в любов към страната си, то започва да се грижи за нея, да я пази и да я развива – една от основните мисии на ЧОУ „Цар Симеон Велики”

Всеки ученик ще има възможност да се изяви чрез подготовка на различни групови и индивидуални презентации, проекти и представяне пред съучениците си, с което ще затвърди придобитите знания и ще развие качества като способност за работа в екип, говорене пред публика, умело водене на дебати.

Невсе Люманкова е учител в начален етап на ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Завършва „Начална училищна педагогика” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и професионална квалификация „Въведение в Монтесори педагогиката”. За нея има безброй причини, с които да се гордее с Родината си – природата, богатството на културата и топлотата на хората, които ще се стреми да предаде на участниците в клуба.

Народни танци с Велина

Клубът е подходящ за всички деца от начален и прогимназиален етап.

Българските народни танци съвместяват най-доброто от спорта и изкуството! Те са красиви, хармонични и сложни за овладяване, а подготовката за тях прилича на спортната такава. За да се научи детето да танцува е необходимо да се развие целият двигателен апарат. В танците участват всички мускулни групи на човешкото тяло и танцьорите нямат друг избор, освен да ги тренират.

Освен това народните танци възпитават в любов и отношение към българското наследство – музиката, песните, инструментите, носиите, а чрез тях – обичаите и традициите. А една от основните ценности в ЧОУ „Цар Симеон Велики”, което искаме да предадем на нашите възпитаници, е родолюбието.

Едни от най-значимите качества, които придобиват танцуващите в клуба по народни танци деца, са самостоятелност и дисциплина. Сцената и изявите, от своя страна, ги правят уверени, обичащи да показват уменията си пред другите. 

Народните танци развиват концентрацията и умението за наблюдателност, възпитават в трудолюбие и усет за красивото и хармоничното. Те насърчават още по-добрата комуникация и близостта между децата: хващайки се за ръка в танца, те несъзнателно разрушават всички бариери и пречки помежду си. 

Велина Кадиева е магистър по „Българска народна хореография и режисура” в Нов български университет. Има над 25 години стаж като танцьор и 9-годишен стаж като художествен ръководител и хореограф на танцов състав. През 2015 г. основава своя фолклорна формация. Участвала е в редица престижни танцови фестивали и конкурси в цяла Европа.

Speaking English with Rossi Depina

Клубът е подходящ за деца от 3. до 6. клас.

Английският език в днешно време е част от живота на всяко дете. Целта на клуб „Speaking English with Rossi Depina” е участниците в него да познават и боравят с езика свободно и правилно, да владеят фрази и лексика, чрез които да изразяват себе си и желанията си по най-добрия начин.

В клуба: 

  • децата се учат да общуват в непринудена обстановка;
  • разбират важността на умението да комуникират свободно;
  • целим се в малките успехи чрез “Step-by-step” подход;
  • ценим времето си и не го пропиляваме.

По време на часовете децата ще:

  • се забавляват;
  • описват себе си и околните;
  • разиграват диалози помежду си; 
  • представят случващото се около тях;
  • водят пълноценни разговори на теми от ежедневието си;
  • ще изразяват собственото си мнение, базирано на различни източници на информация.

Росица Депина е преподавател по английски език в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Тя притежава дългогодишен опит по специалността. Завършила е бакалавър по „Приложна лингвистика“ заедно с учителска правоспособност по английски и немски език, както и магистър по „Образователен мениджмънт“ в Югозападен университет. Няколко поредни година е устен изпитващ към University of Cambridge.