Клуб „ДНК” с Явор Денчев

Клубът е подходящ за деца от подготвителен до 2. клас. 

Интерактивният Детски Научен Клас (ДНК) стимулира вроденото детско любопитство и приключенско чувство, развива въображението и оформя собствено разбиране за света чрез научни демонстрации, експериментиране с насока и свободно изследване. ДНК предлага иновативни и забавни образователни научни пакети от областта на Химията, Физиката, Науки за Земята и Биологията. Докато се забавляват и забъркват слузести отвари, разкриват невидими съобщения, или свързват електрически вериги, децата неусетно ще се запознаят с основните принципи на научната мисъл и ще развият въображението и изобретателността си.

Защо да изберем интерактивния научен клас на ДНК?

Интерактивен – Децата участват активно и пълноправно в процеса на обучението си със собствени идеи и експерименти според интересите и наблюденията си, търсят самостоятелно решения и изграждат собствен опит.

Интердисциплинарен – Смислово свързаните модули карат децата да мислят по-критически, да откриват модели на повтаряемост, да правят задълбочен анализ и вадят заключения, изграждайки собствен начин на мислене.

Стимулира комуникативни умения в децата. Развива фина моторика, фокус и внимание. Изгражда търпение и умения за работа в екип. Вдъхва самочувствие и учи децата на отговорност. Насърчава въображението, изобретателността и личната мотивация за успех.

ДНК е създаден от Явор Денчев – магистър по микробиология (Университет на Виктория, Канада), учител и аниматор с дългогодишен опит както в България, така и в Канада. Целта ни е да покажем, че науката не е страшна скупчина от сухи формули и бледи картинки, а е изключително вълнуваща, интересна и полезна. Тя е начин на мислене и отваря врати към непознати светове и умения в децата.

Клуб „LEGO роботика” с „АБВ Академия” 

Клубът е подходящ за деца от подготвителен до 2. клас.

„LEGO Роботика” е най-популярният и достъпен начин за ученици от 1. до 7. клас да добият полезни и практични познания по програмиране, физика, математика, механика, логика и работа в екип. 

Заниманията са разделени логически на две части:

– Конструиране – в тази част децата се учат как да създадат сами своя робот, като го конструират от нулата. Това се случва с помощта на комплекти LEGO EV3, които го превръщат в истинска игра.

– Програмиране – в тази част учениците придобиват знания и умения за това как да програмират своя робот и да го накарат да изпълнява избраните от тях команди.

Подробна информация за учебната програма можете да намерите на https://robopartans.com/curriculum/.

„АБВ Академия” е проект, който обединява професионалисти и обучения в областта на STEM образованието. Предоставя се от сертифицирани преподаватели на „Робопартанс” – първата и най-голяма школа по LEGO роботика в България със собствена обучителна платформа, която е в топ 3 в света http://FLLCasts.com.

Клуб „Състезателна математика” с „АБВ Академия”

Клубът е подходящ за деца от 3. и 4. клас.

Клуб „Състезателна математика” е за децата, които обичат предизвикателствата и изпитват истинско удоволствие да решават задачи, които често се падат на състезания.

Тук приветстваме всички ученици, които имат състезателен дух. Целта на курса е малките откриватели да намират нестандартни решения, да се справят рационално с поставения въпрос и не на последно място – да повярват в себе си. Обещаваме повече увереност и хъс за свободно плаване в океана от състезателни задачи. 

С тези занимания учениците от 3. и 4. клас получават допълнителна подготовка при явяване на популярните математически състезания – „Европейско кенгуру”, „Математика без граници”, „Великденско математическо състезание” и др.

„АБВ Академия” е проект, който обединява професионалисти и обучения в областта на STEM образованието. Мисията им е да подобрят образованието на децата в областта на технологиите и точните науки, а мечтата им – децата да се забавляват и играят, докато учат.

Клуб „Забавна математика” с Румяна Божинова 

Клубът е подходящ за деца от 1. и  2. клас.

Клубът по „Забавна математика” е насочен към ученици, които имат интерес и заложби към математиката. В заниманията ще се развиват логическо мислене, съобразителност, памет и творческо прилагане на усвоените знания. Учениците ще решават задачи от състезателна математика и ще се подготвят за математически турнири и състезания. Игри, лабиринти, кръстословици, пъзели – ще учат чрез преживяване. Математическите предизвикателства ще покажат, че математиката може да бъде лесна, приятна, достъпна и интересна. Заниманията ще бъдат насочени към включването на „царицата” на науките в реалния живот, като ще покажем, че има житейска необходимост от владеенето на математически умения. 

„Забавна математика” се води от Румяна Божинова, главен начален учител при ЧОУ „Цар Симеон Велики” и учител с дългогодишен опит, чиито ученици имат завоювани редица грамоти и медали в математически състезания.

Клуб „Приложни изкуства” с Ади

Клубът е подходящ за деца от 1. до 4. клас.

Клуб „Приложни изкуства” предлага активни творчески занимания, с цел развиване на въображението и фината моторика на децата, които имат интерес към изобразителното изкуство. В часовете са заложени интересни проекти с нестандартни материали, свързани с актуални за децата теми, които ще се представят на годишна изложба. Част от активностите включват пластики, 3D скулптури с телена конструкция, колажи с дантела, карикатури, насекоми от мъниста и други.

Клубът се води от Андриана Кабахчийска, която е завършила ,,Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ във Великотърновски университет ,,Св. Св. Кирил и Методий“. Има опит в работата с деца, провеждайки различни курсове по изобразително изкуство и арт работилници. Творчеството е основна част от живота й, а вдъхновение черпи от всичко. 

Клуб „Личностно развитие и добри обноски” с Пламена Иванова

Клубът е подходящ за деца от 1. до 4. клас.

Целта на клуба по „Личностно развитие и добри обноски” е детето да осъзнае силните си черти, да придобие увереност, самочувствие и да изгради общочовешки ценности! Тъй като децата са уникални, подходът към тях е индивидуален. 

С включване в клуба по „Личностно развитие и добри обноски” детето Ви ще изгради умения като:

– да разбира ключовата нагласа „От мен зависи“;

– да представя себе си уверено и със самочувствие пред разнородна публика;

– да ословестява мислите и чувствата си;

– да артикулира академични и лични цели;

– да оценява своя напредък;

– да търси и интегрира обратна връзка;

– да развива положително отношение към ученето;

– как да прави добро впечатление при запознанство;

– да се ръкува правилно и да общува безопасно;

– да печели нови приятели;

– да бъде любезно и да отстоява личното си пространство;

– да управлява гнева и страховете си;

– да прави рефлексия върху силните и слабите си страни;

– как да се храни възпитано;

– как да вярва, да мечтае, да може и да прави.

Пламена Иванова е учител в начален етап в ЧОУ „Цар Симеон Велики” с над 10-годишен преподавателски стаж. В работата си прилага различни похвати, за да открие как учениците ще изучават и усвояват новата материя по-ефективно. Целта ѝ е да посрещне специфичните и индивидуални нужди на всяко дете, тъй като вярва, че всеки ученик заслужава образование, което да развива неговите силни страни. Ето защо от тази година на разположение на възпитаниците ни е клубът по „Личностно развитие и добри обноски”.

“English Drama Club” с Александра Цонева

Клубът е подходящ за деца от 2. до 6. клас.

“English Drama Club”ще работи върху уменията за творческо мислене, ще насърчава работата в екип и ще даде на учениците възможност да се обогатят в областта на сценичните изкуства и езика. 

Използването на драма в езиковото обучение намира отправна точка с насочването към комуникативно-прагматичния подход в чуждоезиковото обучение. По този начин сцената се превръща в едно забавно място за учене чрез мимики и действия. 

Театърът на английски език съчетава функционалната страна на изкуството – неговия словесен, пластичен, музикален и изобразителен език с практическия. Емоционалното възприемане на чуждия език чрез вникване във взаимоотношенията и прякото общуване на децата чрез ролева игра, допринася и за тяхното образно мислене, като същевременно разгъва инициативност и самостоятелност. 

Александра Цонева е учител в начален етап в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Има бакалавърска степен по „Английска филология” от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и завършва с отличие магистърската си степен по „Начална училищна педагогика“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Като педагог и филолог тя е посветена на това да направи всеки урок иновативен, разбираем, поучителен и най-вече интересен.

Speaking English with Rossi Depina

Клубът е подходящ за деца от 3. до 6. клас.

Английският език в днешно време е част от живота на всяко дете. Целта на клуб „Speaking English with Rossi Depina” е участниците в него да познават и боравят с езика свободно и правилно, да владеят фрази и лексика, чрез които да изразяват себе си и желанията си по най-добрия начин.

В клуба: 

  • децата се учат да общуват в непринудена обстановка;
  • разбират важността на умението да комуникират свободно;
  • целим се в малките успехи чрез “Step-by-step” подход;
  • ценим времето си и не го пропиляваме.

По време на часовете децата ще:

  • се забавляват;
  • описват себе си и околните;
  • разиграват диалози помежду си; 
  • представят случващото се около тях;
  • водят пълноценни разговори на теми от ежедневието си;
  • ще изразяват собственото си мнение, базирано на различни източници на информация.

Росица Депина е преподавател по английски език в ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Тя притежава дългогодишен опит по специалността. Завършила е бакалавър по „Приложна лингвистика“ заедно с учителска правоспособност по английски и немски език, както и магистър по „Образователен мениджмънт“ в Югозападен университет. Няколко поредни година е устен изпитващ към University of Cambridge.

Клуб „Роботика” с Технократи

Клубът е подходящ за деца от 3. до 6. клас.

Клубът по „Роботика” предлага по интересен и забавен начин участниците в него да се докоснат до различни науки и съвременните разнообразни технологии. Учениците ще конструират, програмират и управляват собствен робот, както и ще обогатят познанията си по механика, същност и приложение на сензорите и програмиране. 

Залагайки на ново поколение хардуеър и софтуер, Технократи използва естественото състояние на детския ум – изобретателност, любопитство и въображение и ги трансформира в реални умения. В клуба технологиите служат като средство за изучаване не само на установени учебни дисциплини – математика, наука и изкуства, но и на специфични личностни умения като себепознание, емоционална интелигентност и работа в екип. Децата осъзнават по-добре своите силни страни и индивидуални възможности, възприемат новите технологии като средство, което открива нови хоризонти. 

Технократи са иновативен екип, който споделя страстта към наука, образование и технологии. Вярват, че интересът към учене, нови знания и емоционално и артистично изразяване са част от всяко дете в ранна детска възраст. 

Клуб „Родолюбие” с Невсе Люманкова

Клубът е подходящ за всички деца от начален и прогимназиален етап.

Целта на клуб „Родолюбие” е учениците да надградят знанията си и да обогатят общата си култура за българската история, литература, традиции, обичаи и изкуство по интересен начин. Когато едно дете бъде възпитано в любов към страната си, то започва да се грижи за нея, да я пази и да я развива – една от основните мисии на ЧОУ „Цар Симеон Велики”

Всеки ученик ще има възможност да се изяви чрез подготовка на различни групови и индивидуални презентации, проекти и представяне пред съучениците си, с което ще затвърди придобитите знания и ще развие качества като способност за работа в екип, говорене пред публика, умело водене на дебати.

Невсе Люманкова е учител в начален етап на ЧОУ „Цар Симеон Велики“. Завършва „Начална училищна педагогика” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и професионална квалификация „Въведение в Монтесори педагогиката”. За нея има безброй причини, с които да се гордее с Родината си – природата, богатството на културата и топлотата на хората, които ще се стреми да предаде на участниците в клуба.

Народни танци с Велина

Клубът е подходящ за всички деца от начален и прогимназиален етап.

Българските народни танци съвместяват най-доброто от спорта и изкуството! Те са красиви, хармонични и сложни за овладяване, а подготовката за тях прилича на спортната такава. За да се научи детето да танцува е необходимо да се развие целият двигателен апарат. В танците участват всички мускулни групи на човешкото тяло и танцьорите нямат друг избор, освен да ги тренират.

Освен това народните танци възпитават в любов и отношение към българското наследство – музиката, песните, инструментите, носиите, а чрез тях – обичаите и традициите. А една от основните ценности в ЧОУ „Цар Симеон Велики”, което искаме да предадем на нашите възпитаници, е родолюбието.

Едни от най-значимите качества, които придобиват танцуващите в клуба по народни танци деца, са самостоятелност и дисциплина. Сцената и изявите, от своя страна, ги правят уверени, обичащи да показват уменията си пред другите. 

Народните танци развиват концентрацията и умението за наблюдателност, възпитават в трудолюбие и усет за красивото и хармоничното. Те насърчават още по-добрата комуникация и близостта между децата: хващайки се за ръка в танца, те несъзнателно разрушават всички бариери и пречки помежду си. 

Велина Кадиева е магистър по „Българска народна хореография и режисура” в Нов български университет. Има над 25 години стаж като танцьор и 9-годишен стаж като художествен ръководител и хореограф на танцов състав. През 2015 г. основава своя фолклорна формация. Участвала е в редица престижни танцови фестивали и конкурси в цяла Европа.