ПРОГИМНАЗИАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ЧОУ “Цар Симеон Велики” разполага с две  профилирани паралелки след 4-ти клас – природо-математическа (STEM) и паралелка по предприемачество.

В природо-математическата паралелка учениците се обучават по учебна програма STEM. Тя е базирана на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки. В процеса на подготовка и по време на всеки учебен предмет учениците изследват различни научни въпроси, казуси и приложения. Идеята е да се насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения на проблеми от истинския живот.

Целта на обучението в паралелката по предприемачество е развиване на умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност. Учениците се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и начин на мислене, насочен към решаване на проблеми, поемане на рискове и развиване на социални умения и гражданска позиция.

Иновативната учебна методология в ЧОУ „Цар Симеон Велики“ включва Проблемно-базираното обучение (Problem Based Learning). Учениците от 5-7 клас учат и работят по проектите си в малки групи, като на фокус е изгражадането на практически знания и умения.


Предимствата на методологията са:

Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Всеотдайното ръководство на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ идентифицира и развива силните страни на всеки ученик, изграждайки и умения за работа в екип.
Насърчаваме нашите ученици да създават и творят локално, но да разпространяват и мислят глобално.
Изграждаме динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство. Обучението по предприемачество е неразделна част от учебната програма и е застъпено във всички предмети.