Интерактивни БДП проекти и образователни занятия на тема „Пресичам безопасно“ в ЧОУ „Цар Симеон Велики“

Дата

Учениците от ПК и 1. клас на Училище „Цар Симеон Велики“ изработиха интересни и образователни проекти, свързани с безопасното движение по пътищата.

Децата от ПК реализираха проекти на тема “Пресичам безопасно”,Чрез ролеви и компютърни игри, те придобиха самостоятелни компетентности и пътна култура, а накрая изпълниха задачата да изработят апликации и макет на пътна градска среда.

Първокласниците имаха също интересна и тематична задача, по време на която трябваше да изработят проекти на кръстовище със съвети за безопасно пресичане.

Нашите третокласници пък имаха занятие навън, тяхната задача бе да наблюдават преминаването и нарушенията на пешеходците и реакцията на шофьорите. Също таказатвърдиха знанията си за пътните знаци в района на училището и съставиха алгоритми за безопасно преминаване през кръстовище регулирано от светофар.

Още
статии

BulgarianEnglish