ЧОУ „Цар Симеон Велики“ ще бъде домакин на онлайн форум на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)

Форумът на тема „Творчеството на учителите като принос към развитието на образованието в България“ ще се проведе на 02 ноември 2021 г. и е първото от предстоящата поредица юбилейни събития, посветени на 25-тата годишнина от създаването на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ). Домакин и модератор на събитието ще бъде ЧОУ „Цар Симеон Велики“.   

Събитието е посветено на учителите от нашите частни детски градини и частни училища, с прочит за тяхната значимост за осигуряване на качествено образование, обучение и възпитание, за приноса им за развитие на потенциала на всяко дете и за развитието на образователната система у нас. С обмяната и споделения практически опит създаваме възможности учителите ни да получат сцена и признание не само от страна на учениците, родителите и екипите в които работят, а и в една по-голяма професионална общност – като членове на БАЧУ”, споделят организаторите.

Във форума участие ще вземат заместник-министърът на МОН г-жа Мария Гайдарова; директорът на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ г-жа Наталия Михалевска, основателят на Образователен комплекс “Цар Симеон Велики” д-р Милен Врабевски, проф. Галин Цоков, началникът на РУО – София г-жа Ваня Кастрева, г-жа Милена Ангелова, Георги Иванов и други партньори на БАЧУ.

Споделените практики ще разкрият потенциала и творчеството в преподавателската работа на учители и екипи, както и ще отговорят на голяма част от въпросите, които ни вълнуват като:

  • Доколко и как сме ефективни, иновативни, творци в час и извън него?
  • Как повишаваме качеството на учебния процес и как измерваме резултатите?
  • Съумяваме ли да дадем най-доброто, на което сме способни?
  • Какъв е приносът ни за развитие в системата на образование у нас?  
  • Какъв пример даваме с личното си поведение и как реагираме на различни ситуации в учебната среда и извънредно положение?
  • Как надграждаме своите професионални и личностни умения?

Програмата на Форума е както следва:

15.00 – 15.45 – Техническо време за участниците с презентации, свързано с въпроси, уточнения по платформата, тестване на връзка.

15.45 – Активна платформа за включване на участниците във форума.

16.00 – Откриване.

– Обръщение към участниците на председателя на БАЧУ г-жа Мария Каменова за иновациите и творчеството на учителите в частното образование

– Представяне на официални гости 

16.15 – Начало на презентациите 

17. 50 – Закриване на форума. Заключителни думи на председателя на БАЧУ.

Технически параметри на събитието:

Събитието ще се проведе в платформата Google meet.

Линк за включване в събитието: https://meet.google.com/xmc-vidd-dio