ЧОУ „Цар Симеон Велики“ изпълнява проект по програмата Еразъм+ посветен на STEM образованието и иновации

Дата

Частно Основно Училище „Цар Симеон Велики“ заедно с партньорите Сдружение за македонско – българско приятелство“ от Република Северна Македония и „Вилнюс Колегия“ от Литва реализират иновативни методи и подходи за преподаване на природни науки по проект „Иновативни методи, подходи и практики за ефективно преподаване на предмети в областта на STEM в електронна среда” 2020-1-BG01-KA226-SCH-095199, КД2, програма „Еразъм+“. 

Идеята за този проект възниква по време на онлайн срещата „Предизвикателства пред образователните системи във връзка с неотдавнашния внезапен преход към онлайн обучение във връзка с пандемията COVID-19″ (01.10.2020 г.), където група учители и преподаватели от трите държави откриха сходни проблеми в образователния сектор.

Партньорите се съгласуваха около общата цел на проекта, върху която успешно се изгражда капацитет у учителите, преподаващи природни науки в младшите и средните училища, чрез развитие на дигитални педагогически компетенции; разработване и прилагане на иновативни онлайн ресурси, така че те да могат предоставят висококачествено, мотивиращо и приобщаващо цифрово образование. По този начин се обвързва динамиката на новото време с активното учене като цел.

В рамките на проекта предстои провеждане на Пет-дневно събитието C2 – Краткосрочна мобилност за ученици в ЧОУ “Цар Симеон Велики”, София, където следва да бъдат реализирани и заснети лабораторни експерименти с активното участие на ученици от организациите-партньори.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още
статии

BulgarianEnglish