Четири проекта на ЧОУ „Цар Симеон Велики” и ЧГПНП „Асен Йорданов” финалисти в SUPER STEM 2021

Дата

В края на 2021 г. беше обявено класирането на отличените в 5-ия Национален конкурс за STEM науки SUPER STEM 2021.

В категория STEM AMBASSADOR наградените преподаватели от Образователен комплекс „Цар Симеон Велики” са Катерина Сакалийска, учител по биология в прогимназиален и гимназиален етап, Станислава Стефанова, учител по химия и физика в прогимназиален етап и с общ проект Поля Иванова, учител по изобразително изкуство и Петя Тошева, учител по музика в начален етап, а в категорията DIGITAL EXCELLENCE – Цветелина Иванова, учител по английски език и технологии и предприемачество в начален етап.

Целта на конкурса е да се поощрят талантливи ученици и амбициозни учители, които са инициативни и любознателни и които реализират идеите си, не спират да творят и да експериментират. Събитието набира все по-голяма популярност и тази година може да се похвали с 403 проекта,  278 от които са на ученици. 

Ето и малко повече информация за наградените проекти на учителите от ЧОУ „Цар Симеон Велики” и ЧГПНП „Асен Йорданов”:

Катерина Сакалийска, проект „Протеинови гривни“ 

„Основната цел на проекта е да развие функционални знания и умения за генетичните процеси транскрипция и транслация чрез симулационни методи. Наред с образователните цели на проекта, исках да изработим продукт, който би създал у учениците чувство за принадлежност към общността на класа, към научната област и не на последно място – да помогне на децата да развият едно от най-важните умения за STEM дисциплините – да работят добре с ръцете си.

В рамките на проекта учениците имаха възможност да направят истински гривни, които биха носили като част от една нова общност „Братство на протеиновите гривни“. Спряхме се на актуалните сред младежите гривни тип „Шамбала“. Децата получиха подробни инструкции със снимки за тяхната изработка и заедно в онлайн класна стая си оказвахме помощ и подкрепа. Затрудненията, които учениците изпитват при работа с ръце показват, че именно в условия на дистанционно обучение такъв тип дейности не трябва да отпадат, а напротив. Освен пряката полза за развитие на умения за ръчен труд, такива дейности носят редица ползи за емоционалното благополучие на младежите, което за съжаление  попада в риск при социална дистанция.” 

Станислава Стефанова, проект „Защо физиката е важна за акробатите?” и проект „Пластмасите – наш приятел или враг?“

Г-жа Стефанова кандидатства с два проекта. Проект 1: „Защо физиката е важна за акробатите?”: „Учениците се запознаха с понятието равновесие, като направиха експерименти, чрез които карат тежка фигура да стои на клечки за зъби върху конец. Осмокласниците навлязоха в дълбокия свят на физиката и разбраха колко обвързана е тя с процеси, които на пръв поглед изглеждат необясними. Чрез съчетаване на математика, физика, химия, информационни технологии и предприемачество учениците успяха сами да се запознаят с понятията равновесие, център на тежестта и закон на Торичели. Създадоха мисловна карта по темата, след което опитно доказаха от какво зависи равновесието и колко вида равновесие има. 

Проект 2:  „Пластмасите – наш приятел или враг?“: „Важно е да изградим у децата ни екологично мислене. Знаете ли, че някои шишетата от минерални води не бива да бъдат използвани повече от веднъж, защото започват да отделят токсични вещества? А знаете ли, че кутиите за храна, които слагате в микровълновата фурна отделят канцерогенни вещества при нагряване? И какво става – пием вода с микропластмаса и освен топла супа, консумираме токсични за организма ни вещества, които се натрупват. Чрез този проект учениците създадоха собствена електронна книга, която представиха пред голяма аудитория. В нея те са направили собствено проучване за видовете пластмаси и въздействието върху живия организъм. Накрая децата дадоха конкретни предложения за замяна на пластмасите като мотото им е „Ако не можеш да я рециклираш – замени я”. По този начин учениците развиха критично мислене, четивна и научна грамотност, дигитални умения, умения за работа в екип, както и положително отношение към околната среда и отговорност.”

Поля Иванова и Петя Тошева, проект „Музикални инструменти от рециклирани материали”

„Буквичката „A” в STEAM е за Art. Именно затова с учениците от втори и трети клас решихме да потърсим връзката между науката и изкуството като изработихме музикални инструменти. Нещо повече – направихме ги от рециклирани материали.

Учениците от 3. клас изработиха инструмент, подобен на пан флейта от празни бутилки от вода. Те трябваше да преценят колко вода да сипят, за да звучи като музикална гама. Заедно проверихме до кой тон е най-близо звукът на празна бутилка. След това, по метода на пробата отбелязахме нивото на всяка бутилка, така че да свири от „до” до „си”. Децата украсиха и свързаха с тиксо бутилките в часа по изобразително изкуство, а после ги напълниха с вода и се научиха да свирят на тях, като издухваха въздух в отвора. Те практически видяха, че колкото повече въздух трепти, толкова по-нисък е тона на бутилката, именно така им обяснихме повече за звуковите вълни, дължината им и честотата на трептене. 

Подобно на този проект, но от рециклирани тръби, учениците от 2. клас в ЧОУ „Цар Симеон Велики” направиха ксилофон. Картонените тръби намерихме в цветарските магазини. Сравнихме ги с музикалните тръби в кабинета по музика и преценихме колко да скъсим всяка тръба, така че да звучи като гама „До мажор”. С  второкласниците направихме връзка между дължината на тръбата и тона, който издава. Учениците оцветиха тръбите в час по изобразително изкуство и после заедно ги прикрепихме към рециклирани летви. На готовите за свирене с дървена лъжица инструменти децата научиха познатата на всички мелодия Twinkle twinkle little star.” 

Вижте представянето на учениците във видеата:

Цветелина Иванова, проект „Произведения от употребявани материали“ 

„Целта на проекта е учениците да изградят екологично самосъзнание, да добият умения за повторна употреба на материали от бита и да научат кои от тях са опасни за околната среда и защо.

В часовете по Технологии и предприемачество децата имаха възможност да обсъдят свойствата на материалите, с които ще работят – пластмаса, памук, картон и др. С помощта на скица и демонстрация, стъпка по стъпка, те изработиха пингвини, които на по-късен етап да продават с благотворителна цел на училищния Коледен базар.”

STEM науките и задълбоченото им изучаване в училище имат водеща роля за бъдещите постижения на учениците и тяхното образователно и професионално развитие, както и косвено върху всички области на обществото. Организацията и провеждането на състезанието SUPER STEM 2021 се осъществява от EduTechFlag с подкрепата на организации партньори.

Всички учители с одобрена идея и статия за публикация в списанието „STEM в България, Европа и Света“ ще бъдат обявeни на 25.01.2022 г.

Още
статии

BulgarianEnglish