често задавани въпроси

Какви са критериите за прием в ЧОУ „Цар Симеон Велики”?

Критериите за прием на нови ученици не са се променили през годините. Приемът на ученици за настоящата учебна година се базира на академичните резултати и умения на кандидатите. Взема се предвид зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, като нивото се определя от съответните специалисти. От значение е също поведението на ученика и готовността му да спазва училищните правила.Училището ни си запазва правото да постави допълнителни условия или да откаже приемането на даден кандидат.

По-различна ли е учебната програма в ЧОУ „Цар Симеон Велики” – следвате ли програмата на МОН?

Нашето училище осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета. Изучаваният материал отговаря на залегналия в програмата на Министерство на образованието и науката, но начинът, по който се изучава е коренно различен от стандартния. Педагозите ни поднасят уроците по начин, изискващ анализ и разбиране на материята, а не наизустяване на една сухо поднесена информация.

Профилирано ли е обучението при вас?

В училището ни се изучават активно природни науки, предприемачество и дигитални технологии, така че – да. Ние предлагаме профилирано обучение, насочено към модерните технологии и бизнес инициативата. Учениците ни напускат училището с много добра подготовка за едно успешно кариерно и академично развитие.

Има ли промяна в схемата на плащане на таксите за новата учебна година?

При нас има промяна в схемата на плащане на таксите за обучение. Заплащането вече може да се осъществи на няколко вноски, а не еднократно, каквато беше стандартната процедура. В знак на съпричастност със семействата, на които извънредното положение е нанесло сериозни финансови щети, ние предлагаме два варианта на разсрочено плащане, съответно от 2 и 9 вноски с гратисен период от 3 месеца.

С какво вашето училище е по-добро от държавните учебни институции?

ЧОУ „Цар Симеон Велики” е частно учебно заведение от изцяло нов тип. От самото му създаване, нашият екип се стреми да покаже, че образователната институция може не просто да дава знания, а да създава достойни, мислещи и отговорни хора. Ние сме иновативно училище, чиято мисия е да изгражда личности, които ще бъдат полезни на обществото ни и на България.