За да придобиете представа какво да очаквате от процедурите по прием, разгледайте следните указания:

- Подготовка за прием за ПК - 4 клас.
- Подготовка за прием за 5 - 7 клас.

Критерии за прием:

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, неговите академични резултати и умения. Наблюденията от специалистите се използват за информация при определяне на нивото на ученика.

Решението за прием от страна на училището следва да отговаря на следните критерии:

- готовност за постъпване в съответния клас;

- добро поведение на ученика и спазване на училищните правила;

- разбиране и подкрепа от родителите относно личностното и академичното развитие на ученика, сътрудничество от тяхна страна за постигане на общите цели и спазване на училищните политики.

*Училището запазва правото си да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже прием на ученик.

Стъпки за кандидатстване:

1. Свържете се с нас за среща на тел.+359 2 9977 454 или на имейл office@tzarsimeon.bg

Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по процедурата за кандидатстване.

2. Попълнете заявление. 

Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да изтеглите от ТУК.

Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

3. Детето прекарва 2 дни в училище.

По време на двудневното преживяване в училище, детето разглежда базата на училището, запознава се с класния ръководител и се среща с екипа за личностно развитие за преценка на готовността му за прием в ЧОУ “Цар Симеон Велики”.

4. Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

5. Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧОУ “Цар Симеон Велики”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна информация относно приобщаването на детето.

Горе
BulgarianEnglish