кандидатстване

За да придобиете представа какво да очаквате от процедурите по прием, разгледайте следните указания:

– Подготовка за прием за ПК – 4 клас.
– Подготовка за прием за 5 – 7 клас.

Критерии за прием

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, неговите академични резултати и умения. Наблюденията от специалистите се използват за информация при определяне на нивото на ученика.

Решението за прием от страна на училището следва да отговаря на следните критерии:

*Училището запазва правото си да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже прием на ученик.

Стъпки за кандидатстване

Свържете се с нас

Свържете се с нас за среща на тел. 02 9977454, +359 879 216 099 или на имейл office@tzarsimeon.bg

* Ще получите детайлна информация за училището, както и насоки по процедурата за кандидатстване.

Попълнете заявление

Онлайн формуляр за кандидатстване или формуляр, който можете да изтеглите от ТУК.

Изберете правилния формуляр според класа, за който детето ви кандидатства – подготвителен клас, първи клас, пети клас, осми клас.

Детето прекарва 2 дни
в училище

Среща с ръководството за получаване на обратна връзка.

Подписване на договор

При успешен прием предстои срок на адаптация, в който се следи за безпроблемното приобщаване на ученика към общността на ЧОУ “Цар Симеон Велики”. По време на периода се работи в пряка връзка с родителите, като им се предоставя системна информация относно приобщаването на детето.