Анкета на родителите след първи срок 2020/2021 г.

Екипът на училище “Цар Симеон Велики” много държи на комуникацията с родителите на своите възпитаници, тяхната обратна връзка за това кои практики им допадат и върху какво трябва да работим и подобряваме.

Традиционно всички родители в училище “Цар Симеон Велики” попълват анкети след края на първи и втори учебен срок, поставяйки своите оценки за работата ни. През тази нелека учебна година бяхме изправени пред много предизвикателства, свързани с онлайн обучението и за това как да задържим интереса и мотивацията на учениците. Учителите преподават по нов начин на хибриден принцип – в нова среда, с различна подготовка, но с много ентусиазъм и желание. Работим и върху възможността през следващата учебна година учениците, които желаят, да могат да се обучават изцяло онлайн.

След първия срок на учебната 2020/2021 г. родителите отчитат голямо подобрение в цялостната база на училището, както и в транспортната услуга. Основен акцент в анкетите е високата оценка за индивидуалния подход и личното отношение към всеки ученик, което е в основата на визията ни за развитие на училището. Родителите отчитат положително личните консултации с учителите, спортните и извънкласните активности на децата.

Ето някои от коментарите на родителите за това какво им допада в обучението най-много и какви са добрите практики в ЧСУ „Цар Симеон Велики“:

  • Личното отношение към всяко дете.
  • Материалът се преподава по интересен начин на децата и те имат желание да продължат да учат.
  • Преподавателите са отдадени и са добри професионалисти.
  • Оценявам високо съвместната ни работа при възникнали проблеми и затруднения с дисциплината, учебния процес, както и обратната връзка и бързата комуникация с учителите.

Много висока е оценката за учителите на ЧСУ ‘Цар Симеон Велики” – 4.32/5.  За протичането на учебните часове тя е 4.38/5, а за администрацията – 4.45/5. 

Радва ни и оценката на въпроса „Доколко сте удовлетворени от обучението през годината?“ – 7.83/10. 

Разбира се, остава върху какво да работим, а някои от забележките на родителите са свързани с дисциплината, с желанието за повече креативни задачи за през уикенда, както и за това да наблегнем върху изграждането на приятелски отношения между децата в междучасията.

Благодарим на всеки за отделеното време!