ПОЗИТИВНА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Вълшебното учебно пространство на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предоставя положителна, творческа обстановка, в която цветните високотехнологични класни стаи и училищни коридори са изпълнени с полезни знания за България и света. Изграждаме:

Творчество - да можеш да създаваш произведения на различни видове изкуство - рисуване, пантомима, писане и да познаваш на произведения на високата култура

 • Стимулиране на търсенето на красивото и полезното в работата.
 • Игри, смях, танци и музика.
 • Създаване на видеа, картини, приложно изкуство
 • Свирене на инструмент, вокална група
 • Народни танци

СТРАХОТНИ УЧИТЕЛИ

Може да разчитате на доказани професионалисти с международен опит и споделени ценности, с които уроците са много интересни. Учителите, които преподават добре, могат да поставят високи критерии; те откриват силните страни на децата и заедно с тях развиват талантите им. Ефективното ръководство е предпоставка за постигане на целите на всеки ученик. Учителите развиват у децата умение за:

Себепознание (Саморефлексия/Умения за учене) - това е умението да познаваш силните си страни и да откриваш областите, нуждаещи се от подобрение. Да знаеш кои са подходящите за теб методи на учене и да избираш най-доброто за себе си, както и да познаваш и прилагаш съответните техники за осмисляне на преживяното. Ние го развиваме чрез:

 • Запознаване с различни стилове на учене и видове интелигентност.
 • Рефлексия и интроспекция.
 • Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.

СПОРТ,
ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
И ЧИСТ ВЪЗДУХ

На разположение на децата са закрит плувен басейн, вътрешно и външно футболно и баскетболно игрище, тенис корт и спортен център. Те могат ежедневно да практикуват плуване, тенис, футбол, йога, зумба, и да се наслаждават на просторни зелени пространства, чист въздух и гледка към Витоша и Стара планина. Нямаме лафка и не използваме материали от пластмаса. Храната ни се приготвя на място от екип от майстор-готвачи с пресни продукти.

Спорт и физическа активност/култура – ще те стимулираме да си физически активен, да прилагаш на практика придобитите при нас познания и умения за хранене и поддържане на тялото. Спортните и културни занимания се провеждат в специализирани клубове, където ще срещнеш съмишленици и приятели.

Тук ще откриеш:

 • Спортни дейности и игри (спортен клуб)
 • Театър и танци (клубове по драма и зумба)
 • Здравословен начин на живот и хранене (собствена кухня, няма лафка)
 • Чист въздух
 • Модерна база

БЪЛГАРИЯ
КАТО ВДЪХНОВЕНИЕ

Българската история изобилства от положителни примери за кураж, стремеж и невероятни постижения в света на науката, културата и спорта. Децата научават много за своите бележити сънародници, за да използват тези качества, умения и стремежи днес и да се превърнат в двигател на прогреса. В двора на училището се намира и първият монумент на Цар Симеон Велики в София. 

Ще изградим у теб гражданско образование и позиция – Това означава да си социално и икономически грамотен, да имаш позиция, да се включваш в доброволни начинания, да си полезен на себе си и другите. Целта ни е да поддържаме жив духа на своите национални герои, възпитавайки същите идеи и качества у нашите възпитаници. Училището ни държи изключително много на:

 • Стимулиране развитието на лични качества, етика и чувство за справедливост.
 • Показване на уважение, положителна оценка, съчувствие и приемане на различията.
 • Поемане на лична отговорност за собствените действия, тъй като те оказват въздействие върху близкото обкръжение и върху обществото като цяло.

Участие в и допринасяне към социалния живот на обществото и опазването на околната среда.

УЧЕНЕ, БАЗИРАНО НА КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ние знаем със сигурност, че знанието, което даваме на учениците си, ще бъде важно, но няма да бъде достатъчно. Затова най-голямата ни отговорност сега е да развием у тях такива умения и компетентности, които ще им помогнат да се справят в непозната ситуация и да успяват да намерят съмишленици, с които да вървят напред. Например:

Логическо мислене – То ще подобри способността ти да обобщаваш, извличаш частно от общо и обратно, да правиш взаимовръзки, да можеш да погледнеш една ситуация от различни страни. Посредством учебни и извънкласни програми, аналитичните способности на учениците ни достигат оптималния си връх. Учебният план, базиран на компетентност включва:

 • Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.
 • Математика (клубове, състезания)
 • Природни науки и роботика (STEM)
 • Технологии (Училище в облака; виртуална реалност)
 • Организационни умения (ученически съвет, проектна дейност)
 • Разбиране за причините и последиците от ежедневните ни действия
 • Предвиждане на събития, създаване на планове и следване на графици (проектна дейност)

ИНОВАЦИИ

“Училище в облака”, Google класна стая, проектно-базирно и проблемно-базирано обучение, Лего за образование, екология, роботика, анкета, която измерва как децата се чувстват в клас и доколко учителят успява да ги подкрепя и предизвиква – това са само част от иновациите в нашето училище, които целят да поставят учениците в центъра на обучителния процес.

Комуникационни умения (Комуникация) - това са целият комплекс умения за общуване с другите, които ще те научат да можеш да даваш обратна връзка, да получаваш, да разпределяш работата и задачите, да си уважителен и да успяваш да включваш всички в работния процес. Ние го развиваме чрез:

 • Приучаване към уважаване на личния избор.
 • Стимулиране на екипната работа и толерантност към различията.
 • Осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми.
 • Четене, писане, говорене, разказване
 • Личностни умения като справяне с конфликти, медиация, уважение към другите и към различните
 • Умения за слушане
 • Търсене и поставяне на цели
 • Групови дискусии

Независимо от контекста и ситуацията - на живо или онлайн, ние се стремим нашите ученици да имат възможност за това

ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

Следваме правилата reduce, reuse, recycle всеки ден. Глобално мислене и действия за отговорен начин на живот и опазване на околната среда са в основата на училищните дейности.

Хармония с околната среда (Глобално мислене) – Това означава да познаваш отговорните начини за опазване на околната среда и да ги прилагаш, да изследваш взаимовръзките в природата и да създаваш иновативни начини, с които да бъдеш полезен. Програмата ни включва:

 • Следване на правилата reduce, reuse, recycle всеки ден.
 • Глобално мислене и действия за отговорен начин на живот.
 • Изследване на екосистемата в училищния двор и нашата роля в нея.
 • Изследване на взаимовръзката между всички неща, които ни заобикалят.
 • Разбиране на разнообразието от екосистеми
 • Изследване на глобалните аспекти на климатичните промени

Вълшебното учебно пространство на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предоставя положителна, творческа обстановка, в която цветните високотехнологични класни стаи и училищни коридори са изпълнени с полезни знания за България и света.

Може да разчитате на доказани професионалисти с международен опит и споделени ценности, с които уроците са много интересни. Учителите, които преподават добре, могат да поставят високи критерии; те откриват силните страни на децата и заедно с тях развиват талантите им. Ефективното ръководство е предпоставка за постигане на целите на всеки ученик.

На разположение на децата са закрит плувен басейн, вътрешно и външно футболно и баскетболно игрище, тенис корт и спортен център. Те могат ежедневно да практикуват плуване, тенис, футбол, йога, зумба и да се наслаждават на просторни зелени пространства, чист въздух и гледка към Витоша и Стара планина. Нямаме лафка и не използваме материали от пластмаса. Храната ни се приготвя на място от екип от майстори готвачи с пресни продукти.

Българската история изобилства от положителни примери за кураж, стремеж и невероятни постижения в света на науката, културата и спорта. Децата научават много за своите бележити сънародници, за да използват тези качества, умения и стремежи днес и да се превърнат в двигател на прогреса. В двора на училището се намира и първият монумент на Цар Симеон Велики в София.

Ние знаем със сигурност, че знанието, което даваме на учениците си, ще бъде важно, но няма да бъде достатъчно. Затова най-голямата ни отговорност сега е да развием у тях такива умения и компетентности, които ще им помогнат да се справят в непозната ситуация и да успяват да намерят съмишленици, с които да вървят напред.

“Училище в облака”, Google класна стая, проектно-базирно и проблемно-базирано обучение, Лего за образование, екология, роботика, анкета, която измерва как децата се чувстват в клас и доколко учителят успява да ги подкрепя и предизвиква – това са само част от иновациите в нашето училище, които целят да поставят учениците в центъра на обучителния процес.

Следваме правилата reduce, reuse, recycle всеки ден. Глобално мислене и действия за отговорен начин на живот и опазване на околната среда са в основата на училищните дейности.

ПРИЕМЪТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1–12 КЛАС Е ОТВОРЕН!
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

+ 359 882 926 609
www.tzarsimeon.bg
office@tzarsimeon.bg

ПИШЕТЕ НИ:

Горе
BulgarianEnglish