Приключение в Хлебна къща София

?☀️
Креативните малчугани от 1-ви и подготвителен клас посетиха Хлебна къща София – Sofia Bread House, за да се запознаят с пътя от зрънцето до хляба. Изслушаха беседа за историята на производството на хляб през различните исторически епохи. Рисуваха в брашно, наричаха тестото, участваха в месенето на хляб. Учениците съчиниха своя приказка и взеха питките си, които ще опекат вкъщи. Прекрасен ден!
#ИновативнотоУчилище