ЧСУ „Цар Симеон Велики“ със статут на Иновативно училище

В началото на годината ЧСУ „Цар Симеон Велики“ кандидатства, за да получи от МОН статут „Иновативно училище“ за начална степен (1. – 4. клас).
От 1 юни, това вече е факт. Министерството на образованието и науката (МОН) предлага 185 училища да получат статут на иновативни. Те ще бъдат включени в списъка на иновативните училища в България след одобрение от Министерския съвет. 207 проекта на 202 училища постъпиха в МОН и бяха разгледани от Комисия за иновативните училища. В нея участваха психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, личности с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ познава и прилага добрите практики в тези направления. С грижа и любов преподавателите работят за личностното развитие на всеки ученик, изграждат ключови компетентности за успешна реализация, адекватни на предизвикателствата на съвременния свят.

Поздравления за целия педагогически екип на училището!