ЧСУ “Цар Симеон Велики” откри своя прием за 2021/2022 г.

Откриват се две нови паралелки след 4-ти клас – STEM и предприемачество

Статия в сайта www.danybon.com

Частно средно училище “Цар Симеон Велики” официално откри своя прием за ученици за следващата учебна година – 2021/2022 г. Вече пет години училището е пример за иновативна, мотивираща и здравословна среда, която стимулира личния потенциал на учениците посредством проблемно и проектно-базирано обучение, както и чрез учебния план – специализиране в STEM, предприемачество и разширено изучаване на език. За постигане на високи резултати, в училището преподава екип от внимателно подбрани специалисти с индивидуален подход – учители с международен опит, университетски преподаватели, преподаватели от IT сектора, икономика, маркетинг и реклама, както и на специализиран екип за личностно развитие, включващ логопед, психолози, ресурсни учители.

ЧСУ “Цар Симеон Велики” поставя учениците в центъра на обучителния процес. Част от иновациите, които използва училището, за да постигне това, са “училище в облака”, модел на обучение “1:1” за 8-и и 9-и клас, роботика, гражданско образование по авторска програма, съвместно с “ПраВодач“, авторска програма по екология, съвместно с Биологическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски”.  

Като част от кампанията за прием е и създаването на две профилирани паралелки за ученици след 4-ти клас – природо-математическа (STEM) и паралелка по предприемачество. В природо-математическата паралелка учениците ще се обучават по учебна програма STEM. Тя е базирана на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки. В процеса на подготовка и по време на всеки учебен предмет учениците ще изследват различни научни въпроси, казуси и приложения. Идеята е да се насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения на проблеми от истинския живот.

Целта на обучението в паралелката по предприемачество е развиване на умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност. Учениците ще се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и начин на мислене, насочен към решаване на проблеми, поемане на рискове и развиване на социални умения и гражданска позиция.

Приемът в профилираните паралелки след 4-ти клас ще се извърши на базата на изпити и събеседвания през януари и февруари, а датите са както следва:  

30.01.2021 (събота) – 10 ч.

27.02 2021 (събота) – 10 ч.  

Първият етап на кандидатстването чрез изпит в онлайн среда е на стойност 50 лв.

  • За желаещите да кандидатстват в природо-математическата паралелка изпитът ще представлява общ тест по човекът и природата и математика.
  • За желаещите да кандидатстват в паралелката по предприемачество изпитът ще бъде по човекът и обществото и български език и литература.

Вторият етап е събеседване с представител на ЧСУ „Цар Симеон Велики“.  

За най-добре представилите се ученици по време на двата етапа на кандидатстване се предвиждат частични и пълни стипендии.

За да се запознаете по-отблизо с предимствата, мисията и ценностите, ЧСУ “Цар Симеон Велики” предлага информационни срещи с учениците и техните семейства на живо и онлайн. При ранно записване на ученик до 31 март 2021 г. екипът на училището предоставя отстъпка в размер на 5% от таксата за обучение.  

Мисията на екипа на ЧСУ “Цар Симеон Велики” е да изгражда млади хора с интерес към света, с развито чувство за общност и родолюбие, да ги научи как да бъдат най-добрата версия на себе си така, че приключвайки образованието си в ЧСУ “Цар Симеон Велики”, те да са подготвени за всяка предстояща житейска крачка и ситуация. Училището предлага на своите ученици безопасна и спокойна среда далеч от шума на града, иновативна сграда с модерно оборудвани специализирани кабинети, мултифункционален спортен център, собствена кухня и транспорт.