ЧСУ „Цар Симеон Велики” открива прием на ученици за учебната 2017/2018 година

Дата

Основната цел, която ние, екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики”, си поставяме, е да развиваме конкурентните способности на децата, както и да изграждаме ключови компетенции и качества у тях като креативност, гъвкавост, предприемчивост, лидерство.  Стремим се към утвърждаване на училището като мотивираща и здравословна среда за развитие и подкрепа на личностния потенциал на ученика при изграждане на навици за дългосрочен успех. Ключов фактор в нашата мисия е индивидуалният подход към всяко дете с цел разгръщане на интелектуално – творческия му потенциал. Екипът ни от професионалисти прилага в работата си интерактивни методи и инструменти; авторска педагогика за развитие на ключови компетенции за личностно, образователно и професионално развитие. Разполагаме с превъзходна материална база.

ЧСУ „Цар Симеон Велики” предлага прием с чуждоезиков профил (изучаване на 2 чужди езика – можете да избирате между руски, немски, английски) още от начален етап на образование (3. клас), без оглед на това кой от предлаганите езици ще изберете за първи чужд език. Изучаването на чужди езици е организирано в максимален брой часове, надхвърлящ тези в държавното езиково училище, което дава възможност на учениците ни да защитят с лекота най-висока езикова степен.

Различното при нас е и разширеното изучаване на математика, включващо подготовката на деца за състезания и олимпиади.

Приемът на ученици за учебната 2017/2018 година ще включва:

За Подготвителен клас и първокласниците ще се провежда интервю  – входяща диагностика;

За учениците от 2. до 12. клас – общообразователен тест и тест за определяне нивото на владеене на съответния език.

Всичко това, а и още информация, ще може да получите в Седмицата на отворените врати (20-22.02.2017 година).  Елате, разгледайте, попитайте! Очакваме Ви!

Още
статии

BulgarianEnglish