ЧСУ “Цар Симеон Велики” открива паралелки по предприемачество и STEM след 4-ти клас

Приемът ще се извърши на базата на изпити и събеседване през януари и февруари

Статия в сайта danybon.com

Частно средно училище “Цар Симеон Велики” откри своя прием за следващата учебна 2021/2022 година с две чисто нови профилирани паралелки за учениците след 4-ти клас – по предприемачество и по природни и дигитални науки (STEM).

“Започваме амбициозна програма по природни и дигитални науки, както и по предприемачество. Целта ни е да затваряме пропастта между теорията и практиката, да подготвяме осъзнати и функционални млади хора, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят”, коментира д-р Росица Врабевска, основател на ЧСУ “Цар Симеон Велики”.

Според резултатите на програмата за международно оценяване PISA в последните 20 години българските ученици все по-трудно възприемат материала по природните науки, като близо 50% от възпитаниците на 15-годишна възраст се намират на най-ниските нива по възпроизвеждане на знания. Именно поради тази причина новите паралелки в ЧСУ “Цар Симеон Велики” ще бъдат базирани на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки.

Акценти в учебната програма в STEM паралелката:

Прогимназиален етап – развиване на изследователските умения, меките умения и естественото любопитство у учениците.

  • Фокусът при петокласниците е поставен върху природните и космическите науки. Чрез проектно- и проблемно-базирана методология учениците ще прилагат научен подход, за да опознават заобикалящата среда и да създадат проекти, през които да учат и изследват взаимовръзките в природата;
  • Роботиката и електричеството са едни от основните направления при шестокласниците – отново чрез същата методология те ще разработват схеми и модели на физични и химични явления;
  • В 7-ми клас учениците ще развиват критично мислене и приоритизиране. Ще прилагат научен подход при изработване на дигитални и физични продукти, представящи еволюционната връзка между организмите.

Първи гимназиален етап (8-10 клас) – учениците в ЧСУ “Цар Симеон Велики” ще се фокусират върху задълбочаването на теоретичните си познания в природните науки – биология, физика, химия и математика, работата в екип, дефинирането на проблеми и генерирането на хипотези. Ще изучават предмети, които ги подготвят за бъдещето като вирусология, невронни мрежи, биохимия. Ментори от научната и бизнес сферата ще напътстват учениците в осъществяването на проекти, чиято цел е с помощта на науката да се решават значими обществени проблеми.

Втори гимназиален етап (11-12 клас) – възпитаниците ще имат възможността да се възползват от обучения и стажове в желано от тях направление. С това екипът на училището цели да даде възможност на своите ученици да натрупат практически опит и умения, които да бъдат в помощ за тяхното личностно, академично и професионално развитие.

Акценти в учебната програма в паралелката по предприемачество – развиване на умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, творчество и ефективност.

Прогимназиален етап – социално, еко и дигитално предприемачество. Основните умения, които ще придобият учениците в този обучителен етап, включват развитие на аналитичното и критичното мислене, обособяване на гражданска позиция, дигитална и финансова грамотност. Акцент в програмата ще бъде и участието в инициативи, свързани с опазването на околната среда, изграждането на социално значими проекти, както и създаването на дигитални продукти.  

Първи гимназиален етап (8-10 клас) – учениците ще развият своите практически умения чрез работа върху конкретни казуси, проекти и симулации. В програмата e заложено и обучение по основи на програмирането, дизайна и маркетинга, управление на данни, запознаване с компютърни и операционни системи, киберсигурност, електроника и роботика.  

Втори гимназиален етап (11-12 клас) – възпитаниците ще имат възможността да се възползват от обучения и стажове в желано от тях направление. С този ход екипът на училището цели да даде възможност на своите ученици да натрупат практически опит и умения, които да бъдат в помощ за тяхното личностно, академично и професионално развитие.  

Приемът в профилираните паралелки след 4-ти клас ще се извърши на базата на изпити и събеседвания в присъствена и онлайн среда в два етапа:

Първи етап:

  • За желаещите да кандидатстват в природо-математическата паралелка изпитът ще представлява общ тест по „Човекът и природата“ и математика.
  • За желаещите да кандидатстват в паралелката по предприемачество изпитът ще бъде по „Човекът и обществото“ и български език и литература.  

Изпитът и за двете паралелки включва диагностичен тест по английски език, с цел изготвяне на индивидуална програма на всеки ученик.

Изпитни дати:

  • 30.01.2021 (събота) – 10 ч.
  • 27.02 2021 (събота) – 10 ч.

Втори етап – събеседване със специалист от ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

Процесът на кандидатстване е на стойност 50 лв.

За най-добре представилите се ученици по време на двата етапа на кандидатстване се предвиждат частични и пълни стипендии.

За да се запознаете по-отблизо с предимствата, мисията и ценностите, екипът на ЧСУ “Цар Симеон Велики” организира информационни срещи със заинтересованите родители и ученици. Срещите могат да се провеждат както на живо, така и онлайн. Можете да заявите такава на телефон: +359 2 9977 454.

При записване до 31 март 2021 г. училището предоставя отстъпка в размер на 5% от таксата за обучение.